Buurt Bestuurt Middeldijkerplein: Aanpak gewenst van vandalisme, (geluids)overlast en zwerfafval

BARENDRECHT – Vorige week woensdag was het precies acht maanden geleden, dat Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o. van start ging met een Burendag op het Middeldijkerplein. Er werd toen ook begonnen met het enquêteren van bezoekers van het evenement. Bezoekers werd gevraagd naar hun mening over de leefomgeving.

In de afgelopen maanden werden in het hele gebied van Buurt Bestuurt huis aan huis enquêteformulieren verspreid: Middeldijkerplein, de Reling, de Waterkant, het Havenkwartier en de Meren-Zuid. Het gebied telt ongeveer 7500 inwoners. De afgelopen tijd zijn de ontvangen formulieren gerubriceerd en geanalyseerd door Buurt Bestuurt. De resultaten zijn aangeboden aan de wethouder Vermaat (foto, rechts bovenin)

Resultaten

Uit de resultaten van de enquête bleek dat de grote meerderheid van de bewoners met plezier in de wijken woont, zo concludeert Buurt Bestuurt: “Echter, zoals overal, bleken er ook een aantal problemen te bestaan. Individueel blijken mensen nauwelijks of niet zaken te kunnen doen op dit terrein met de gemeente. Via de krachtenbundeling in Buurt Bestuurt kunnen deze aspecten bespreekbaar gemaakt worden met de gemeente Barendrecht.

Hans Grashoff namens Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o.: “Wij hebben de top drie van de problemen vervat in een brief aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht. Wij verzoeken hen hiervoor oplossingen aan te dragen.” Het gaat dan om:

  • Overlast van groepen jongeren met daaraan gerelateerd: vandalisme, geweld op straat, drugsoverlast, geluidsoverlast (schreeuwen, scooters, gettoblasters).
  • Te hard rijden, gekoppeld aan geluidsoverlast; auto’s, motoren en scooters.
  • Vuil op straat inclusief hondenpoep.

Buurt Bestuurt heeft de gemeente gevraagd te komen tot maatregelen, die hierin verbetering brengen. Voorzien is, dat er regelmatig overleg tussen partijen zal zijn over de genoemde materie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »