126 projecten met 1216 mensen: Barendrechters waren Present in 2017

BARENDRECHT – Een beweging op gang brengen waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Dat is wat Present Barendrecht drijft en waar steeds meer Barendrechters voor warm lopen, dat blijkt uit de jaarcijfers die de organisatie afgelopen week bekend heeft gemaakt.

2017 was het jaar waarin 126 projecten werden uitgevoerd door 143 verschillende groepen. Ten opzichte van 2016 is dat een verhoging van de inzet van maar liefst 22% vergeleken met het jaar daarvoor. Met name de belangstelling vanuit scholen, zowel basis- als voortgezet onderwijs nam toe. Maar ook groepen vanuit kerken, verenigingen, politiek, serviceclubs en de eigen Present flexgroep zetten zich enthousiast in voor plaatsgenoten die een steuntje in de rug konden gebruiken.

Meer handen

Het waren 1216 mensen die de handen uit de mouwen staken met een totaalinzet van maar liefst 4002 uren. Een stijging van 24% ten opzichte van het jaar daarvoor. Met de uitvoering van alle praktische en sociale projecten werden in totaal zo’n 2500 personen bereikt. Een grote impact van deze organisatie die drijft op vrijwilligers en wordt aangestuurd door één professionele kracht met een dienstverband van 0,5 FTE.

Jubileum

Ook voor 2018, een jubileumjaar voor Present Barendrecht, zijn er grote plannen. Behalve de reguliere inzet van vrijwilligersgroepen, zal er op verschillende momenten in het jaar aandacht worden besteed aan het 10-jarig bestaan.

De eerste activiteit in dat kader is op donderdagmiddag 15 februari. Dan is er een speciale bijeenkomst voor alle sociale en maatschappelijke partners. Daarnaast zijn er feestelijke activiteiten in voorbereiding om sponsors en bedrijven waarmee wordt samengewerkt in het zonnetje te zetten. Er wordt gewerkt aan een bijzondere publieksactie en last but not least is er op maandag 3 september een feestelijke jubileumavond in Theater het Kruispunt voor alle relaties van Present en voor het Barendrechtse publiek. Deze avond wordt voor Present georganiseerd door Lions Club IJsselmonde. Uiteraard volgt te zijner tijd nadere informatie daarover in de (social) media en via de website van Present: presentbarendrecht.nl

Present

Stichting Present is een non profit organisatie die, gesteund door giften van fondsen en bijdragen van lokale organisaties en ondernemingen, bruggen slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn. Nut en noodzaak van alle Present projecten wordt door maatschappelijke organisaties getoetst.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »