Windmolen (Rotterdam, A16, Brienenoordbrug)

BARENDRECHT – Het college van Barendrecht heeft gisteren (Maandag 7 augustus 2017) een zienswijze ingediend tegen de plannen van gemeente Binnenmaas voor een windpark bij de Oude Maas. Volgens het college hebben de windturbines vooral negatieve effecten op de inwoners van Barendrecht.

In de zienswijze (PDF) worden 24 punten aangehaald, op grond waarvan de gemeente Barendrecht de gemeente Binnenmaas adviseert het bestemmingsplan niet vast te stellen. Eén van die punten is bijvoorbeeld het ontbreken van maatschappelijk draagvlak.

Belangen

Wethouder van der Linden: “Deze windturbines zijn nogal ingrijpend voor het woon- en leefklimaat in Barendrecht. In dit soort plannen moeten ruimtelijke, maatschappelijke en vooral ook landschappelijke belangen doorslaggevend zijn voor de afweging. Maar van meet af aan lijkt dat ondergeschikt geweest aan de financiële belangen van de initiatiefnemers. Dat steekt ons. De belangen van onze inwoners gaan bij ons voorop. Daarom dienen we deze zienswijze in.

Veiligheid

Naast het maatschappelijk draagvlak zijn volgens de gemeente ook de veiligheidsrisico’s onvoldoende in kaart gebracht, zijn de milieueffecten niet voldoende onderzocht, is de realisatie van het windpark in strijd met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied rond de Oude Maas en zijn de gevolgen voor flora en fauna niet genoeg meegenomen in de afweging.

Verplichting om lichtschittering tegen te gaan, ontbreekt

Uit een eerdere inspraakreactie volgde daarnaast dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om lichtschittering tegen te gaan. Maar het ontwerpbestemmingsplan kent volgens Barendrecht ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om deze lichtschittering te voorkomen. Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen.

Vervolgstappen

Na vandaag (Dinsdag 8 augustus 2017) zal de gemeente Binnenmaas alle ingediende zienswijzen beoordelen. Indien de gemeente op basis daarvan toch besluit haar plannen voor het windpark voort te zetten, zal zij een nota van beantwoording op de zienswijzen, samen met een eventueel aangepast bestemmingsplan en een vergunningaanvraag ter vaststelling moeten voorleggen aan de gemeenteraad van Binnenmaas.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »