Baggerwerkzaamheden, Oratoriumhof, Barendrecht

BARENDRECHT – Firma GKB Realisatie is maandag 21 november gestart met baggerwerkzaamheden in Barendrecht. Ze zijn begonnen in Smitshoek (omgeving sportpark), daarna zijn de sloten langs de Voordijk aan de beurt en vervolgens de wijken Buitenoord en Nieuweland. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2016 gereed.

Niet alle sloten en watergangen in genoemde wijken zijn in onderhoud bij de gemeente. Dat betekent dat niet alle sloten worden gebaggerd. Bewoners ontvangen een brief wanneer de werkzaamheden in hun omgeving starten.

Werkzaamheden

Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per 6 tot 10 jaar plaats en zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap. Waar mogelijk wordt het slib uit de singel gedeponeerd naast de watergang om voldoende uit te drogen. De ingedroogde bagger wordt gebruikt voor de groenstrook. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bomen, beplanting, te steile taluds of een hondenuitlaat-plaats. En heel soms is het bagger te vuil. In dat geval wordt het afgevoerd.

Vissen

Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de vissen in de watergangen. Waar beschermde soorten aanwezig zijn of de ontsnappingsmogelijkheden voor de vis slecht is, worden de sloten eerst afgevist. In alle andere gevallen krijgen de aanwezige vissen de mogelijkheid om te ontsnappen.

Baggerwerkzaamheden waterschap

Waterschap Hollandse Delta voert van 28 november tot eind 2016 ook baggerwerkzaamheden uit in Barendrecht. Op de website van het waterschap staat een kaart met de gebieden waar zij de werkzaamheden uitvoeren.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »