Gouden sterren voor Stichting de Overblijf

BARENDRECHT – Stichting de Overblijf heeft voor alle scholen waar zij de overblijf verzorgt, een gouden keurmerk ontvangen. Op vier scholen in Barendrecht (OBS de Driehoek, ODS De Zeppelin, OBS De Draaimolen locatie Bachlaan en OBS De Draaimolen locatie Stellingmolen) verzorgt Stichting de Overblijf de tussenschoolse opvang.

Om scholen, ouders en kinderen te verzekeren van goede opvang, is voor de opvang op deze vier scholen een kwaliteitskeuring gedaan. Hiervoor wordt een keurmerk toegekend door een onafhankelijke organisatie, TSO Voorbeeldschool. Deze organisatie observeert de werkwijze en uitvoering van de tussenschoolse opvang op punten als: Hoe worden de kinderen begeleid?; Hoe is de communicatie?

Toetsing

Alle overblijfkrachten mogen een leuke en leerzame cursus volgen”, zegt Stichting de Overblijf-oprichtster Linda van Nierop. “Tijdens deze cursus leren de overblijfkrachten bijvoorbeeld om orde te houden tijdens het overblijfuur, want dat valt soms niet mee!” Dhr. Van Veen van TSO Voorbeeldschool zegt, “Ik wil een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de overblijf. Dit krijg ik door de overblijf te observeren en vragen te stellen aan een aantal kinderen en overblijfkrachten. Verder let ik bijvoorbeeld op het speelmateriaal voor binnen en buiten en is er voldoende speelgoed. Maar wat bijvoorbeeld ook belangrijk is, is er een ontruimingsplan”. De heer Van Veen bespreekt zijn bevindingen met een commissie en maakt vervolgens een rapport op.

Gouden ster

Stichting de Overblijf doet het goed. Op veel onderdelen wordt een ruime voldoende behaald. Voor alle scholen heeft Stichting de Overblijf een gouden ster ontvangen, het hoogst mogelijke keurmerk. Het keurmerk geldt voor bepaalde tijd. Iedere 2 jaar wordt de keuring herhaald om de kwaliteit van de opvang die wordt aangeboden door Stichting de Overblijf te waarborgen. De scholen met het keurmerk “TSO Voorbeeldschool” zijn te herkennen aan het logo.

Traktatie

Om het gouden keurmerk te vieren zijn alle overblijfkinderen, overblijfkrachten en leerkrachten op de vier scholen getrakteerd op een gouden stercakeje gesponsord door Jumbo Supermarkt Beuningenhaven. Linda van Nierop: “Ik ben enorm trots op mijn team van overblijfkrachten want zonder hun inzet en enthousiasme was die gouden ster nooit gehaald”.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »