Convenant tegen armoede overhandigd aan burgemeester van Barendrecht

BARENDRECHT – De armoede werkgroep BAR, een groep van mensen uit de drie BAR gemeenten, hebben gisteravond (Dinsdag 15 september 2015) tijdens de raadsvergadering het Convenant Armoede BAR overhandigd aan burgemeester van Belzen.

Samen met de gemeente Ridderkerk organiseerde de groep eerder dit jaar een armoede conferentie. Daaruit zijn concrete acties gekomen om armoede aan te pakken. Dit gebeurde samen met betrokken organisaties. De inhoud (en dus de concrete acties) zijn vooralsnog niet openbaar gepubliceerd.

Acties armoedebestrijding

Dhr. Bom van de Armoede werkgroep: “Er zijn een aantal acties die gaan richting gemeente (…) en uiteraard is er tegenwoordig ook de verwachting dat mensen een stukje eigen kracht voor elkaar krijgen als het gaat om uit de armoede te komen. Allemaal in een poging om in ieder geval daar de armoede ook een beetje te verminderen.

De gemeente heeft uiteraard een hele bijzondere rol, want die moet vanuit een wettelijk kader de armoede bestrijden.” In het convenant zijn daarom ook veel acties opgesteld die richting de gemeente gaan. De werkgroep hoopt dat het college de ideeën uit het convenant overneemt en daar ook verder op bouwt.

Twintig organisaties hebben inmiddels hun handtekening onder het convenant gezet.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »