De vier voortgezet onderwijs scholen in Barendrecht (2018)

BARENDRECHT – Voor de meeste leerlingen die aan het eind van dit schooljaar de basisschool verlaten, is de zoektocht naar een school voor voortgezet onderwijs begonnen. De Barendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs spelen hier maandag 19 november op in met een scholenmarkt in de MFA Zichtwei, het gebouw op de Campus Lagewei aan de Zichtwei in Barendrecht.

Van 19.00 tot 20.30 uur zijn de leerlingen met hun ouders/verzorgers van harte welkom. De deelnemende scholen zijn CSG Calvijn Groene Hart, Dalton Lyceum Barendrecht, Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College.

Scholenmarkt

Dankzij deze scholenmarkt zijn de leerlingen en hun ouders in staat om in korte tijd een indruk te krijgen van het brede onderwijsaanbod (vmbo in diverse schakeringen, mavo, havo, atheneum en gymnasium) binnen de Barendrechtse gemeentegrenzen. De op de scholenmarkt aanwezige scholen stellen foldermateriaal beschikbaar, maar de kinderen en hun ouders kunnen met hun vragen ook terecht bij de directieleden en docenten van de verschillende scholen.

Omdat sommige leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zijn ook de ondersteuningscoördinatoren van de deelnemende scholen aanwezig om antwoord te geven op specifieke hulpvragen.

Open dagen

De deelnemende scholen stellen later in het schooljaar (periode november t/m februari 2019) hun deuren apart nog een keer open voor belangstellenden. Deze ‘open dagen of avonden’ zullen t.z.t. worden aangekondigd.

De specifieke data en openingstijden worden ook gepubliceerd op de websites van de Barendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs.

« | »