Zuidpolder (Fotograaf: Ad van Koppen)

BARENDRECHT – In de afgelopen jaren heeft de Zuidpolder van Barendrecht op verschillende plaatsen een gedaanteverwisseling ondergaan, van agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied. Op vrijdagavond 25 augustus organiseert Natuurvereniging IJsselmonde een excursie waar vertelt wordt wat er allemaal gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren.

Wilt u kennis maken met de klimaatbuffer in de Zuidpolder? De excursie tussen 19.00 en  21.00 uur (25 aug) wordt onder begeleiding van een ervaren gids georganiseerd. Start van deze excursie is de parkeerplaats naast Recreatieboerderij De Kleine Duiker aan de 3e Barendrechtseweg 511 te Barendrecht. Opgeven kan bij de gids per email: mrjschepers@hotmail.com of per telefoon: 0180-617320.

Zuidpolder

De grootste drijfveer voor het project in de Zuidpolder op het eiland IJsselmonde is inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Op termijn zal de Oude Maas verzilten onder invloed van een stijgende zeespiegel en van dalende afvoer van rivierwater in tijden van droogte. De inlaat bij het gemaal Breeman kan dan alleen nog zilt water uit de rivier oppompen. Het is verstandig om dit moment niet af te wachten, maar alvast naar die toekomst te kijken en ingrepen te plegen waarin zoet water wordt vastgehouden, gebufferd dus. Natuur én recreanten hebben hier ook profijt van. Omdat deze maatregelen ook op andere plaatsen op het eiland IJsselmonde worden uitgevoerd (onder andere langs het riviertje Koedood bij Rhoon) wordt het project klimaatbuffer IJsselmonde genoemd.

Het bergen of bufferen en laten doorstromen van water speelt dus een belangrijke rol. Watergang De Groote Duiker heeft in de omvorming van het landschap een belangrijke plaats ingenomen. Deze historische watergang is aangewezen als onderdeel van de Blauwe Verbinding. Dit is een waterloop die van het Waaltje bij Heerjansdam, via de Koedood naar het Zuiderpark in Rotterdam loopt. De Blauwe Verbinding brengt schoon, zoet water de stad in.

De oevers van de Groote Duiker zijn voor een groot deel omgevormd naar glooiende, natuurlijke overgangen. Ook zijn er eilandjes gecreëerd in de uitgegraven watergang met als doel om meer plaats te bieden aan schoon water dat in tijden van langdurige neerslag tot overvloed leidt.

Dit zijn de zichtbare maatregelen. Maar er zijn en worden ook minder zichtbare ingrepen gepleegd. Om meer water in natte tijden te kunnen bergen en vasthouden, voor latere periodes van droogte, zijn diverse wijken qua grond- en oppervlaktewatervoorziening ‘afgekoppeld’ van de Zuidpolder. Ingrepen aan duikers, kolken en stuwtjes zijn noodzakelijk om bij een stijgend waterpeil in de Zuidpolder de wijken Ter Leede, Vrouwenpolder en Lagewei droog te houden.

Artikelfoto: Zuidpolder door Ad van Koppen

Update

Foto’s van de start van de avondexcursie:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »