Restauratie van historisch houtwerk Dorpskerk Barendrecht

BARENDRECHT – Het historische houtwerk van de vijf eeuwen oude Dorpskerk van Barendrecht is de afgelopen maanden gerestaureerd. Op zaterdag 18 juni wordt het project tijdens een feestelijke bijeenkomst opgeleverd. Tijdens deze bijeenkomst zal kort verslag worden gedaan over deze restauratie en zullen enkele bijzonderheden, die tijdens de werkzaamheden te voorschijn kwamen, nader worden toegelicht. Inloop voor belangstellenden vanaf 9:30, bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur.

Het restauratieproject heeft meer dan vijftigduizend euro gekost en is volledig extern gefinancierd. Het ging daarbij om het herstel van de preekstoel en de dooptuinomheining (17e eeuw), de boerenbank (18e eeuw) en het Tiengebodenbord (geplaatst in 1915).

Schenking Tiengebodenbord

Het Tiengebodenbord is in 1914 aan de kerk geschonken door het echtpaar Westra-Jelsma, ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk. Schilder Westra had het bord in zijn eigen werkplaats geschilderd. Het was niet voor het eerst dat de schilder een Tiengebodenbord maakte. Daarover wordt op 18 juni meer bekendgemaakt.

Bij restauratie van het bord in 1962 was een volgende generatie Westra betrokken. Naar aanleiding van de huidige restauratie van het Tiengebodenbord heeft de Dorpskerkgemeente contact gezocht met de nazaten van het schenkersechtpaar. Dat werd erg op prijs gesteld. Naar verwachting wonen tientallen kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen van het echtpaar de opleveringsbijeenkomst op zaterdag 18 juni bij.

Foto: Het Tiengebodenbord in de Dorpskerk van Barendrecht (fotograaf: Arco van der Lee)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »