Vernielingen op sportpark van Tennisvereniging Barendrecht, daders staan op beeld

BARENDRECHT – Tijdens Oud & Nieuw zijn er diverse vernielingen aangericht op het terrein van Tennisvereniging Barendrecht (Graaf Adolfstraat). “Tijdens Oud & Nieuw heeft een groepje van ongeveer 10 jongeren een “feestje” gevierd op het terrein van tennisvereniging TVB. We vermoeden dat dit jeugd is uit de Oranjewijk en/of mogelijk lid van TVB; ze waren duidelijk bekend met het terrein“, aldus het bestuur van de vereniging.

Update van de Tennisvereniging: “Inmiddels hebben de ouders van een van de jongeren contact opgenomen. De schade zal door de jonge daders worden vergoed en onze vrijwilligers van de klusploeg, die de rommel hebben opgeruimd, krijgen excuses en gebak. De zaak is voor TVB hierbij afgedaan.

Vernielingen

Scoreborden en een tennisnet werden vernield, een vuilnisbak werd opgeblazen. Daarnaast is er veel rommel achtergebleven op het terrein. De daders staan op beeld.

De vereniging zal de beelden overgedragen aan de politie en -vooralsnog- niet zelf openbaar maken: “Er zijn beelden van de daders en deze worden overgedragen aan de politie. Omdat het om jeugd gaat zullen we deze (nog) niet openbaar maken, maar we komen graag in contact met deze jongeren en hun ouders zodat zij kunnen helpen met het herstellen van de schade en opruimen van de rommel. Als u vermoed dat uw kind hierbij betrokken is of als u meer weet of iets heeft gezien, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@tvbarendrecht.nl

Foto’s via: Tennisvereniging Barendrecht
« | »