Nieuwe fietsoversteek 1e Barendrechtseweg bij kruising met Scheldestraat

BARENDRECHT – Vanaf maandag 12 september beginnen werkzaamheden aan het kruising 1e Barendrechtseweg / Scheldestraat. Momenteel is er op deze locatie een voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten. Hier wordt een 3 meter brede oversteek bij gemaakt voor fietsers, ten noorden van het huidige zebrapad. Ook is aangekondigd dat de huidige verkeerslichten worden vervangen.

De werkzaamheden vinden iedere keer plaats op één van de twee rijstroken. Beide rijrichtingen zullen toegankelijk blijven, verkeersregelaars zullen het verkeer rond de werkzaamheden leiden.

Fietsers

Fietsers zijn verplicht om gebruik te maken van de fiets oversteek, zo blijkt uit het verkeersbesluit dat eind juli werd genomen: “Gelet op de hoeveelheid overstekende fietsers is het wenselijk om naast de huidige voetgangersoversteekplaats een fietsoversteek te realiseren. Om de fietsoversteek te formaliseren het gewenst is om een verplicht fietspad in te stellen. De voorrangssituatie blijft ten gunste voor het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer moet voorrang verlenen. Om bovengenoemde redenen wordt een verplicht fietspad en voorrangsregeling ingesteld op de nieuwe fietsoversteek

In het verkeersbesluit wordt gesproken over het plaatsen van voorrangsborden en haaientanden voor de fietsoversteek. Er wordt niet gesproken over verkeerslichten voor de fietsoversteek. Het is op basis van het verkeersbesluit (en bijbehorende situatie schets) niet duidelijk of fietsers na deze wijziging ook gebruik kunnen maken van de verkeerslichten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Wegwerkzaamheden« | »