Oranjespeeltuin, Barendrecht

BARENDRECHT – De Oranjespeeltuin heeft afgelopen week onder leden een stemming gehouden over een proef met een zondagopenstelling van de speeltuin. Het voorstel werd behandeld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) en is een initiatief van het bestuur, op basis van input van bezoekers en leden.

De voorgestelde proef hield in om tijdens het komende speelseizoen twee zondagen per maand 4 uur per dag open te gaan in de middag (12:00 – 16:00 uur). De uitslag van de stemming was echter 12 stemmen voor en 12 tegen. Volgens de statuten van de vereniging is het voorstel daarmee verworpen.

Zondagopenstelling

Het plan zal door de laatste stemming voorlopig niet worden uitgevoerd, maar er is een reële kans dat het voorstel volgend jaar opnieuw in stemming zal worden gebracht, zo laat de vereniging weten. Tijdens een eerdere enquête onder de leden gaf 75% van de 123 respondenten aan voorstander te zijn van een zondagopenstelling.

Oranjespeeltuin voorzitter Michiel Van Kruijsbergen: “Het voorstel is afkomstig van het bestuur, vooral gebaseerd op de behoefte van de leden. De voorstanders vinden het prettig dat er ook op zondag een mogelijkheid is om de speeltuin te bezoeken. Tegenstanders vrezen meer geluidsoverlast, meer overlast van verkeersbewegingen, mogelijke waardedaling van hun woning of zijn om principiële/religieuze redenen tegen opening op zondag.

De vereniging heeft in het voorstel daarom opgenomen dat ze zich gaan inzetten om het Eikenlaantje “zoveel mogelijk te vrijwaren van autoverkeersbewegingen die voortkomen uit bezoek van aan de Oranjespeeltuin.” De beperkte openingstijd van maximaal 4 uur per dag en de toezegging om onderzoek te doen naar het plaatsen van extra beplanting langs de randen van de speeltuin zijn bedoeld om omwonenden tegemoet te komen.

Opnieuw in stemming

Het bestuur respecteert het resultaat van de ALV en dit speeltuinseizoen wordt er geen proef gehouden met de zondagopenstelling. Het bestuur sluit niet uit dat dit onderwerp, mede ingegeven door de behoeften van de leden, in de volgende ALV in 2019 opnieuw op tafel komt“, aldus de voorzitter.

Opmerking: Eerder stond in dit bericht dat het onderwerp in 2018 mogelijk nogmaals zou worden besproken. De vereniging laat weten dat dit zo niet bedoeld was en dat het om de ALV in 2019 gaat.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Verenigingen« | »