Oude Maas, Barendrecht

BARENDRECHT – D66 Barendrecht pleit voor het plaatsen van waarschuwingsborden langs de Oude Maas. De partij zegt zich zorgen te maken over het gevaar wanneer mensen gaan zwemmen in het water. Het bericht van D66 Barendrecht:


Al jaren maakt D66 Barendrecht zich zorgen over de gevaren van zwemmen in de Oude Maas. Met name in de zomer is de rivier rond het Oude Maaspad geliefd om een frisse duik te nemen. Dat zo een frisse duik ongewild anders kan aflopen, laten meerdere incidenten zien, tot zelfs verdrinking aan toe.

De Oude Maas is een getijdenrivier, waar eb en vloed kunnen zorgen voor verraderlijke onderstromen. Ook is de Oude Maas een druk bevaren route voor de binnenscheepvaart. Samen met de pleziervaart is de rivier te druk, te onrustig en te gevaarlijk en dús niet geschikt om zomaar in te gaan zwemmen. Zelfs een geoefende zwemmer kan door omstandigheden in de problemen komen.

In haar verkiezingsprogramma heeft D66 aangegeven een voorstander te zijn van waarschuwingsborden in diverse talen. Het laatste is eigenlijk niet noodzakelijk, want een bestaand waarschuwingsbord is afdoende. (Driehoek, rode rand, poppetje in het water met armen omhoog en mond geopend).

D66 heeft tijdens de behandeling van de begroting 2016 van het NRIJ (Natuur en Recreatieschap IJsselmonde) aan de wethouder gevraagd om, in overleg met het NRIJ, deze borden te plaatsen langs de oevers van de Oude Maas, daar waar intensieve recreatie plaatsvindt. Een relatief kleine maatregel voorkomt een (dodelijk) ongeval en waarschuwt de recreant voor gevaar.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »