BARENDRECHT – Een ingezonden bericht van de fractievoorzitter van PvdA Barendrecht: Reshma Roopram.

Ingezonden bericht

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 28 oktober is het raadsvoorstel huishoudelijke hulp vastgesteld. Op de huishoudelijke hulp wordt ruim 32% bezuinigd. Als gemeenteraad maken wij de heroverweging over de kosten en de hoeveelheid huishoudelijke hulp. Dit mag echter nooit ten koste gaan van mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. Bovendien ontstaat goed gemeentelijk beleid alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen.

Uit gesprekken met burgers en instellingen is duidelijk naar voren gekomen dat de communicatie met betrekking tot de veranderingen in de huishoudelijke hulp niet goed geregeld is. Burgers weten vrijwel niets!

Het is al begin november en er staat niets op papier over de communicatie laat staan dat het inmiddels al wordt uitgevoerd. Er is haast, want deze veranderingen zijn per 1 januari 2015 van kracht.
De PvdA heeft tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin het college het volgende werd opgedragen:

  1. Het op korte termijn, op heldere en eenduidige wijze informeren van de aanvrager naar huishoudelijke hulp over de garantie tot het verkrijgbaar zijn van huishoudelijke hulp, zolang de indicatie van toepassing is;
  2. Het op korte termijn op heldere en eenduidige wijze informeren van de huishoudelijke hulpvrager met indicatie over de mogelijkheden die er zijn om de “eigen”, vertrouwde hulpverlener te behouden;
  3. Het op korte termijn communicatie op te starten richting mantelzorgers, met oog voor hun persoonlijke situatie, de mogelijkheden op mantelzorgwaardering zoals bijvoorbeeld respijtzorg, beloning en de maatschappelijke acceptatie daarvan;
  4. Een voorstel van de klachtenregeling, die in samenspraak met de Wmo-adviesraad zal worden opgericht, voor 1 januari 2015 te agenderen in de commissie samenleving;
  5. Voor 1 januari 2015 met een voorstel te komen voor de loketfunctie voor het aanbod van de huishoudelijke hulp van de website BAR-dichtbij voor de zorgvrager, die weinig ambulant is en/of niet over het internet beschikt.

Deze motie werd mede ingediend door CDA, Groenlinks en gesteund door de SGP/CU. De coalitiepartijen vonden deze motie overbodig waardoor deze werd verworpen. Echter is het de PvdA wel gelukt om een toezegging van wethouder Monhemius te krijgen om de punten 1,2 en 5 te omarmen,omdat zij dit volgens eigen zeggen al doet. De communicatie met de mantelzorgers zal in het eerste en tweede kwartaal van 2015 worden geëvalueerd en dan komt zij terug naar de raad. De klachtenregeling zal volgens wethouder Monhemius in april 2015 van start gaan. De PvdA zal dit op de voet volgen!Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »