Cruyff Court: Interessant maken voor een zo breed mogelijke doelgroep

BARENDRECHT – [Foto’s + Video] Gisteravond (Dinsdag 30 september 2014) hebben de initiatiefnemers voor een Cruyff Court in het gemeentehuis een presentatie gehouden voor de Ad­vi­se­ren­de en Oriënte­ren­de com­mis­sie Ruim­te. De initiatiefnemers gaven tijdens de presentatie een beeld van het gebruik van een Cruyff Court en een kostenplaatje. Vervolgens kregen de commissieleden de ruimte om enkele vragen te stellen over het burgerinitiatief.

Bekijk hier de presentatie en vragenronde

Cruyff Court

Er zijn momenteel drie locaties om een keuze uit te maken voor de ontwikkeling van een Cruyff Court: Riederpark, Giraffenburg of de Kouwenhoven-Akker. De financiering voor het project moet tot stand komen door de samenwerkende partijen. De kosten voor het realiseren van de Cruyff Court worden geraamd op €122.000. De Cruyff Foundation biedt een bijdrage van €25.000.

De ontwikkeling zou nodig zijn vanwege het gebrek aan een speelveld dat voldoet aan de wensen van de jeugd van nu: vrij kunnen spelen (zonder overlast), een hek om het veld, ruimte om te kunnen voetballen en de ondergrond: een kunstgrasveld in plaats van modderige niet vlakke grasvelden.

Doelgroep

De ‘moderne speelplaats’ moet geschikt worden voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Per week zal er minimaal 6 uur aan georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Dit kunnen uiteenlopende sportieve activiteiten zijn: voetbalclinics, hockey, sporttoernooien, ouderenbeweging, school gymnastiek of de speelmiddagen en workshop door de Buurtsportcoaches, Jongerenwerk en KijkOpWelzijn.

Participeren

Naast de eerder genoemde partijen moet de Cruyff Court een project worden waar de wijk zo dicht mogelijk bij wordt betrokken. De jongeren die hierbij gebruik maken van de Cruyff Court zijn een belangrijke schakel. De initiatiefnemers willen een sterke band creëren tussen de jongeren en de court. Op die manier willen ze een situatie creëren waarbij vandalisme wordt voorkomen en een verantwoordelijkheidsgevoel wordt opgebouwd. Het moet ‘hun speelveld’ worden.

Initiatieven uit de wijk zijn meer dan welkom. De Cruyff Court is voor en door de wijkbewoners: wie een toernooi wil organiseren zal dit kunnen regelen. De speelruimte moet vrij toegankelijk zijn, maar er zullen wel uren worden gereserveerd voor (vaste) geplande activiteiten.

Vragen

Een groot deel van de vragen vanuit de commissie hadden betrekking op de veiligheid rond de Cruyff Court (verlichting en toezicht), de doelgroepen en het gebruik van de nieuw te realiseren sportruimte. Een veelgehoorde wens was om de doelgroep (12-20 jaar) breder te trekken en het speelveld aantrekkelijker te maken voor een grotere doelgroep. In Barendrecht zou de doelgroep 12-20 jarigen bestaan uit 8.000 personen. Hiervan valt een deel binnen de direct te bereiken doelgroep, namelijk degenen die woonachtig zijn in Carnisselande. Echter, uit voorbeelden van andere Cruyff Courts is gebleken dat veel jongeren bereid zijn om een stukje te moeten reizen voor een goed en actief speelveld.

Vervolgstappen

Na deze informerende bijeenkomst wordt het voorstel voor advies in handen gesteld van het college. Het college brengt door middel van een raadsvoorstel advies uit aan de raad. Vervolgens vindt er een tweede behandeling in de commissie plaats. Tenslotte neemt de raad een besluit.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »