BARENDRECHT – Het college wil graag een collegeprogramma opstellen samen met de Barendrechtse samenleving. Daarom roept ze inwoners, organisaties en bedrijven op om aan te sluiten bij diverse initiatieven om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het coalitieakkoord kan worden vertaald in een herkenbaar collegeprogramma.

De slogan daarbij is: ‘Doe mee, zo maken we samen van Barendrecht een sterk Barendrecht!’

Praten met inwoners over burgerparticipatie

Het college is aanwezig op het ZomerFeest op 28 juni van 12.00 tot 15.00 uur om met inwoners te praten over burgerparticipatie. Centrale vraag daarbij is: hoe willen inwoners de komende vier jaar betrokken worden bij gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Daarnaast is er uiteraard ruimte voor andere thema’s uit het coalitieakkoord. De gesprekken vinden plaats in een partytent op de parkeerplaats voor de Oude Dorpskerk in de Dorpsstraat.

Doe (anders) mee!

Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om tijdens het Zomerfeest in gesprek te gaan met een collegelid kunnen ook hun ideeën, suggesties en aandachtspunten mailen naar bewoners@barendrecht.nl. Daarnaast houden de collegeleden een telefonisch spreekuur op 15 juli van 13.00 uur tot 14.30 uur Ze zijn dan te bereiken via telefoonnummer 0180-698206.

Vier themabijeenkomsten met partners

Het college organiseert tevens vier bijeenkomsten met partners, te weten:

  • Werken en leren
  • Samen leven
  • Ruimte en wonen
  • Veilig, leefbaar en duurzaam

Met het coalitieakkoord als leidraad gaat ze open het gesprek aan over de diverse thema’s. De partners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ze kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden hiervoor via collegegesprekken@barendrecht.nl.

Herkenbaar collegeprogramma

Gedurende de zomerperiode wordt alle inbreng van inwoners en partners verwerkt in het collegeprogramma. Het sluit aan op de Begroting 2015, omdat het collegeprogramma financieel vertaald moet worden. Na de zomervakantie wordt het collegeprogramma behandeld in B&W, tegelijk met de terugkoppeling naar inwoners en partners over wat er met hun inbreng is gebeurd. De behandeling van de begroting vindt plaats in oktober/november 2014.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »