BARENDRECHT – Gisteravond (Dinsdag 27 mei 2014) (dinsdag 27 mei) nam de gemeenteraad tijdens een vergadering afscheid van voormalig wethouders Bas Nootenboom (CDA), Cees Versendaal (CU/SGP) en Stephanie ter Borg (VVD). Burgemeester Van Belzen bedankte hen voor alle inspanningen en de prettige samenwerking. Hij bedankte eveneens Jeroen Gebben, die namens de VVD terugkeert in het nieuwe college. Nootenboom en Ter Borg ontvingen een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van de burgemeester.

Nootenboom en Ter Borg kregen de gemeentelijke onderscheiding opgespeld, omdat zij zich gedurende een lange periode op bijzondere wijze hebben ingezet voor het lokale bestuur. Nootenboom wordt griffier bij de gemeente Molenwaard en Ter Borg is momenteel aan het solliciteren. Versendaal blijft zich als gemeenteraadslid inzetten voor het lokale bestuur.

Nootenboom: enorme dossierkennis

Bas Nootenboom maakte van 1994 tot en met 1998 en van 2002 tot en met 2006 namens het CDA deel uit van de Barendrechtse gemeenteraad, waarna hij wethouder werd. Hij had enorme kennis van zijn dossiers, waaronder de Centrumontwikkeling en de Zuidpolder. Door zijn regionale bewustzijn en deelname aan allerlei  regionale instituten en organisaties zijn er voor de Zuidpolder extra financiële kansen gecreëerd en benut. Hiermee is de aanleg van de Zuidpolder veilig gesteld.Als wethouder Duurzaamheid heeft hij een grote impuls gegeven aan een duurzaam Barendrecht. Een belangrijk moment was de oprichting van de Duurzaamheidskring in 2011. Als wethouder Financiën heeft hij Barendrecht financieel gezond achtergelaten.

Ter Borg: hart voor sport en cultuur

Stephanie ter Borg maakte van 2002 tot en met 2010 namens de VVD deel uit van de Barendrechtse gemeenteraad. In de periode 2010-2014 was zij wethouder in Barendrecht. Ter Borg heeft zich de afgelopen 4 jaar beziggehouden met dossiers als sport, cultuur en wonen en het project Jongerencentrum. Er moest flink bezuinigd worden op gebied van sport en cultuur. Ter Borg heeft zich op een toekomstgerichte manier sterk gemaakt voor meer samenwerking tussen verenigingen op deze vlakken. Mede dankzij haar heldere visie zijn mooie resultaten geboekt, zoals de Sportagenda en de samenwerking met Feyenoord in het kader van het project ‘Scoren in de wijk’. Ook zijn onder haar leiding alle bestemmingsplannen succesvol geactualiseerd.

Versendaal: grote sociale betrokkenheid

Cees Versendaal maakte van 1995 tot en met 2010 namens de CU/SGP deel uit van de Barendrechtse gemeenteraad. In de periode 2010-2014 was hij wethouder in Barendrecht. Versendaal is sociaal erg betrokken en maakte zich hard voor kwetsbare burgers. Zo heeft hij een rol gespeeld in het vinden van een nieuwe locatie voor de Voedselbank en het organiseren van de dit voorjaar gehouden Armoedeconferentie. Vanuit de portefeuilles economische en sociale zaken wist hij uitstekend verbindingen te leggen. Hij werkte de afgelopen jaren hard aan de voorbereidingen van de gemeente op de extra taken die wij er vanaf 2015 bij krijgen op het gebied van de AWBZ en de Participatiewet. Tevens zijn onder zijn hoede belangrijke stappen gezet in het verstevigen van de agro-logistieke sector, wat belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »