Bijeenkomst gemeenteraad (04-04-2018) over coalitieonderhandelingen

BARENDRECHT –De onderhandelende 6 partijen (CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) hebben zojuist het volgende persbericht uitgegeven met een update over de lopende coalitieonderhandeling.

De partijen geven aan dat ze voldoende ‘chemie’ zien voor een ‘ respectvolle en transparante’ samenwerking. Ook geven de partijen aan dat er zal worden geprobeerd om verkiezingspunten van de EVB in het coalitieakkoord te verwerken.

Het volledige persbericht door de 6 partijen:


Zes partijen in Barendrecht onderzoeken of ze de komende vier jaar samen een coalitie voor Barendrecht kunnen vormen. CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 willen een positieve bestuursstijl voor de komende vier jaar. Met deze positieve bestuursstijl kunnen ze betere resultaten bereiken voor alle inwoners van Barendrecht. Het is gebleken dat er tussen de zes partijen voldoende chemie is voor samenwerking. Ze streven naar een coalitieakkoord waarin alle Barendrechters zich kunnen herkennen.

De brede coalitie ziet veel raakvlakken in elkaars plannen voor een beter Barendrecht. Er is een effectieve coalitie mogelijk als het gaat over de belangrijke onderwerpen als zorg, duurzaamheid, wonen, veiligheid, onderhoud buitenruimte, samenwerking met ondernemers en de BAR-samenwerking. Uit de verkennende gesprekken blijkt dat er vertrouwen is in een respectvolle en transparante samenwerking.

Een Barendrechtbreed akkoord

Veel Barendrechters stemden op de EVB. Daarom willen de zes partijen ook kijken naar welke verkiezingspunten een plek kunnen krijgen in het coalitieakkoord. Op die manier doet het coalitieakkoord straks recht aan zoveel mogelijk Barendrechters.

Waarom een brede coalitie?

Een brede coalitie met (bijna) alle partijen komt in Nederland op gemeentelijk niveau vaker voor. Het is wel zeldzaam dat de grootste partij niet meedoet in de formatie. In een openbare informatieronde werd duidelijk waarom een coalitie van deze zes partijen de eerste optie is om te onderzoeken. Een optie met de EVB is minder waarschijnlijk vanwege:

  • De afgelopen jaren kenmerkten zich door ruzies en juridisch getouwtrek tegen buurgemeenten, bewonersverenigingen, ondernemers en Barendrechtse inwoners.
  • In een recente brief van de ondernemingsraad van de BAR organisatie ontvingen de raadsleden een noodkreet. In die brief schreef de OR: ‘Wij betreuren het dat een deel van de bestuurders zich niet loyaal opstelt en zich zelfs negatief uitlaat over (medewerkers van) de BAR-organisatie. Ook dit heeft een weerslag op de medewerkers.’
  • Bestuurders van buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk ervaren de samenwerking met EVB- bestuurders als oncollegiaal en niet-verbindend. Met als gevolg dat de samenwerking van Barendrecht onder spanning heeft gestaan.
  • Misleidende mediastrategie en communicatie van EVB hebben het vertrouwen in hun bestuurders beschadigd. Bovendien is er een verkeerd beeld bij de inwoners ontstaan.
  • De wijze van omgang heeft gezorgd voor spanningen in zowel het college als raad.

De zes partijen willen daarom een coalitie met een positieve bestuursstijl die gericht is op verbinding met alle inwoners en op samenwerking met alle partijen in de regio. De Barendrechtse partijen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn, hebben verschillende idealen. Echter zijn het alle lokale partijen, waarbij programma’s volledig gaan over Barendrechtse situaties en onderwerpen.

Voor de toekomst van Barendrecht willen de partijen daarom de handen in een slaan om tot een coalitieakkoord te komen voor 2018-2022.


Bovenstaand persbericht is opgesteld door de 6 partijen (CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »