BARENDRECHT – De begroting voor 2014 kenmerkt zich door zijn beleidsarme karakter. Het college rondt diverse projecten af en het volgende college heeft dan alle ruimte om nieuwe zaken te starten binnen hun collegeprogramma.

Eerdere bezuinigingen werpen vruchten af

Wethouder Bas Nootenboom (financiën) blikt terug: “De afgelopen jaren heeft de gemeente fors bezuinigd. De meeste bezuinigingen zijn gerealiseerd in zaken die te maken hebben met de leefomgeving. Door de focus te leggen op samenwerking met zowel regionale partners als de eigen verenigingen en organisaties is de kwaliteit van de leefomgeving op een aanvaardbaar niveau gebleven. De zwakkeren in de samenleving zijn bij de bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien.” Hij vervolgt: “De eerdere bezuinigingen werpen nu hun vruchten af: de gemeente presenteert een meerjarige sluitende begroting.”

Creativiteit

“Het is nooit leuk om te bezuinigen. Je weet dat je partijen rechtstreeks in hun portemonnee raakt”, vervolgt wethouder Nootenboom. “Aan de andere kant zie ik wel creativiteit in de Barendrechtse samenleving en ook intern ontstaan. De oprichting van de Duurzaamheidskring is daar een mooi voorbeeld van. De gemeente is geen trekker, maar een van de deelnemers. Wij hoeven dus niet de leidende partij te zijn om een hoop te laten gebeuren.” Hij geeft ook een intern voorbeeld: “Het is ons gelukt cofinanciering te regelen voor de Zuidpolder. Met dat geld konden wij allerlei zaken in dat gebied realiseren. Dat had anders niet gekund.”

Belastingen niet verhoogd

“Ik ben er trots op dat het de raad en het college is gelukt de lokale lasten gelijk te houden. Wij hebben de belastingen niet gebruikt om het gat te dichten, maar zijn erin geslaagd geld te vinden in de lopende budgetten. Inwoners en organisaties hebben daarbij een actieve rol gespeeld.” Nootenboom zegt tot slot: “De BARsamenwerking (de samenwerking van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) draagt bij aan de sluitende begroting.”

Behandeling

Op maandagavond 28 oktober staat de bespreking van de begroting 2014-2017 op de agenda van de commissie Planning & Control. Daar is gelegenheid om in te spreken. De raad behandelt de begroting op dinsdag 12 november. De vergaderingen zijn openbaar. De stukken vindt u mettertijd op de website van de gemeente: www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Vergaderingen en stukken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »