Bord Gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – Het CDA heeft vragen gesteld aan de wethouder naar aanleiding van cijfers over eenzaamheidsgevoelens. Uit de Barendrechtse Barometer van maart 2015 maakte de partij op: “8% van de Barendrechtse bevolking geeft aan dat zij te weinig betekenisvolle relaties heeft. 2% van de Barendrechters voelt zich vaak eenzaam en 13% geeft aan zich soms eenzaam te voelen.

De partij beredeneert daarmee dat zo’n 1.000 Barendrechters zich vaak eenzaam voelen: “De fractie van CDA Barendrecht is van mening dat wij hier met een serieus sociaal probleem te maken hebben.

Suggesties

Om het eenzaamheidsprobleem aan te kunnen pakken stelt de partij enkele vragen aan de wethouder. Hierin worden ook suggesties gedaan, zoals het aanbieden van een informatiepakket aan pensioengerechtigden met tips en suggesties om eenzaamheid tegen te gaan (naar Rotterdams voornemen). Ook wordt de link gelegd met jongeren: “Contacten met jongeren kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen en het gevoel dat de wereld waarin ze leven nog de hunne is.

Onder jongeren zelf, zo stelt het CDA: “is gebleken dat één op de drie jongeren eenzaam is. De helft (50%) zou de eenzaamheid graag willen doorbreken, maar weet zelf niet hoe dat te doen.” De CDA fractie stelt voor om voortgezet onderwijs leerlingen uit te dagen om maatschappelijke stages bij voorkeur in bijvoorbeeld een verpleeghuis te lopen.

Vragen

De volgende vragen zijn ingediend bij de verantwoordelijk wethouder:

 1. Onderkent het college de toenemende eenzaamheid onder onze inwoners?
 2. Op welke wijze wordt in onze gemeente hierop ingezet? Met welke organisaties werkt u hierbij samen?
 3. Is de beschikbare informatie daarover voor betrokkenen voldoende toegankelijk en overzichtelijk?
 4. Ziet u mogelijkheden voor een dergelijk pakket in Barendrecht of andere manieren om deze informatie te verspreiden?
 5. Bent u bereid om de VO-scholen uit te nodigen om hun leerlingen uit te dagen om bijvoorbeeld hun maatschappelijke stage bij voorkeur in bv. verpleeghuizen te lopen?
 6. Is er op de VO-scholen binnen onze gemeente aandacht voor eenzaamheid?
  1. Zo ja, op welke wijze?
  2. Zo nee, ziet u mogelijkheden hier met de scholen aandacht aan te besteden?
 7. Zijn er specifieke cijfers bekend van Barendrechtse jongeren?
  1. Indien neen, kan er in de volgende Barometer een vraag over jongeren en eenzaamheid worden opgenomen?


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »