BARENDRECHT – Wat kunnen winkeliers in Barendrecht-Centrum doen om het winkelgebied nog gastvrijer te maken? Dat was de vraag die op woensdag 4 juni centraal stond. Een klankbordgroep van 6 winkeliers uit Barendrecht-Centrum organiseerde in het gemeentehuis een avond over gastvrijheid. Alle ondernemers van de Middenbaan, Onderlangs, Achterom en de Lindehoevelaan waren hiervoor uitgenodigd. Zij reageerden enthousiast: de zaal was goed gevuld met zo’n 60 aanwezigen.

Diverse ondernemers sponsorden de avond met een hapje en een drankje. Een aantal leerlingen van de Focus Beroepsacademie hielp met de catering.

Ontwikkelingen en uitdagingen

De avond werd ingeleid door Nicole Donkervoort (Pearle Opticiens). Zij deed een dringend beroep op haar collega’s: “Laten wij gezamenlijk werken aan een gastvrije omgeving voor onze gasten!” Vanuit de stadsregio gaf Wim van Veelen een inleiding over winkelcentra in de stadsregio. Hij ging in op de ontwikkelingen, uitdagingen en welke acties ingezet moeten worden. Voorbeelden zijn het invoeren van het nieuwe winkelen (inspelen op het feit dat consumenten op elk moment van de dag via elk kanaal hun producten willen kunnen kopen), meer vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht en de klantbeleving centraal stellen. Toneelvereniging Barendrecht liet in diverse sketches voorbeelden zien van wat gastvrijheid is en wat niet.

Uitdagende workshop

Avondvoorzitter Sjoerd Rotmans (bureau JSO) zette de winkeliers aan het werk. In kleine groepjes werden de winkeliers uitgedaagd na te denken over de vraag: ‘Wat kan ik doen om het centrum meer gastvrij te maken?’. Dit leverde veel resultaat op. Veel ondernemers noemden zaken als: ‘onderling ruilen van personeel’, ‘introduceren van een Barendrecht-Centrumpas’ en ‘aanbrengen van bewegwijzering’. Uiteraard kwamen er nog vele andere ideeën, waardoor de totale ‘oogst’ van de avond nog veel groter is.

Vervolg

In de komende weken gaat de klankbordgroep, in overleg met de gemeente en bureau JSO, alle resultaten uitwerken. De klankbordgroep en de gemeente gaan acties koppelen aan partijen, zodat zoveel mogelijk resultaat in korte tijd kan worden geboekt. In het najaar worden 2 vervolgsessies voor de winkeliers gehouden. 1 avond gaat in ieder geval in op het thema ‘het nieuwe winkelen’.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Ondernemen« | »