ProRail: Alarmering en evacuatie Thalys goed verlopen (Spoortunnel, Barendrecht)

BARENDRECHT – Volgens ProRail is de evacuatie van een gestrande Thalys twee weken geleden goed verlopen. De trein kwam in de spoortunnel van Barendrecht tot stilstaand vanwege een probleem met de stroomtoevoer. Reizigers moesten 2,5 uur wachten tot ze werden geëvacueerd.

Ondanks klachten van reizigers en het feit dat burgemeester van Belzen dit als te langzaam bestempelt zegt ProRail dat de hulpverlening niet moeizaam op gang kwam.

Procedure ProRail

Er worden bij een incident direct bussen besteld en ProRail personeel gaat ter plaatse. “In eerste instantie wordt ingezet op weer verder laten rijden van de betrokken trein (al dan niet gesleept). Als dit niet kan of (te) lang dreigt te gaan duren wordt het besluit genomen om te evacueren, hetzij per evacuatietrein, hetzij per bus.” zo schrijft de burgemeester over de procedure van ProRail.

Onhandig

Ondanks de procedures en de reactie van ProRail dat de evacuatie goed is verlopen blijven de volgende zaken onhandig en onbeantwoord:

  • Ontruimen mag doorgaans niet langer duren dan 2 uur
  • Meldkamer hulpdiensten werd pas laat op de hoogte gesteld
  • Aangeboden hulp door de brandweer werd geweigerd
  • Aangeboden hulp door de gemeente werd geweigerd
  • Burgemeester is niet (volgens afspraak) op de hoogte gesteld
  • ProRail personeel klaagde ter plaatse onderling over moeizame en onduidelijke alarmering

Over dit laatste punt zegt de burgemeester: “Naar wij weten zijn er bij het ProRail personeel geen klachten over de alarmering. De alarmering is conform de procedures en binnen de norm verlopen.

ProRail zal het incident met de betrokken partijen evalueren, maar zegt daarbij de focus te leggen op de oorzaak van de stranding en blijkbaar niet op de afhandeling van de evacuatie.

Stroomloos

De trein viel, zo blijkt uit antwoorden van de burgemeester, precies stil op een deel van het traject waar geen spanning op de bovenleiding staat (zogenaamde ‘spanningssluis’). Een stroomloos deel voor de overgang van 1800V naar 25kV. Ondanks de mogelijkheid om dit te doen is er besloten geen stroom op dit deel te zetten omdat er eerst fysiek naar de bovenleiding zou worden gekeken.

Volgende week heeft de burgemeester een gesprek met de regiodirecteur van ProRail om de zaak te bespreken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »