BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag (27 september) heeft wethouder Dirk Vermaat (burgerparticipatie) diverse initiatieven van de Burendag in Barendrecht bezocht. Hij heeft met veel bewoners gesproken en hen aangemoedigd met dit soort initiatieven door te gaan. Tevens heeft hij hen gestimuleerd deel te gaan nemen aan wijkoverleggen.

Via een wijkoverleg kan een wijk twee maal per jaar gestructureerd met de wethouder overleggen over zaken die zij voor hun wijk van belang vinden.

Wijkzaken op de kaart

Vermaat vindt het van groot belang dat wijkbewoners zich organiseren. ‘Ik ben actief op zoek naar mensen die bereid zijn wijkoverleggen (mee) op te zetten. Mijn doel is voor alle wijken een platform op te zetten. De wijk kan met elkaar bepalen waar ze zich echt druk om gaan maken, wat ze zelf op de kaart willen zetten. Twee maal per jaar wil ik dan met hen in gesprek gaan, en met hen concrete actiepunten voor de gemeente en voor de wijk bepalen. Uiteraard is de ambtelijke organisatie doorlopend beschikbaar om initiatieven in de wijk te ondersteunen en verder te helpen.

Burendag

De landelijke Burendag van afgelopen zaterdag was voor Vermaat een uitgelezen moment om actieve wijkbewoners te spreken. Hij bezocht diverse door bewoners georganiseerde activiteiten in Carnisselande, Nieuweland en Centrum. “Het was een genoegen te zien dat veel bewoners elkaar weten te vinden op burendag”. Daarnaast heeft hij op uitnodiging mensen gesproken die een bijdrage willen leveren aan het wijkoverleg.

Meer bezoeken

De komende maanden zal wethouder Vermaat vaker spontaan of op uitnodiging langsgaan bij buurtinitiatieven. Hij roept inwoners op hem uit te nodigen bij buurtbijeenkomsten en met hem in gesprek te gaan over wijkaangelegenheden. Inwoners kunnen hun verzoek hiervoor indienen via initiatief@barendrecht.nl.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »