Politieauto's

BARENDRECHT – Een 14-jarige jongen is veroordeeld voor een reeks straatroven in mei en juni vorig jaar, voornamelijk in de omgeving van scholencampus Lagewei/Vrouwenpolder. Het kind (inmiddels 15 jaar) moest zich eerder deze maand verantwoorden voor de jeugdrechter (meervoudige kamer).

De jongen heeft alle 5 ten laste gelegde straatroven (met afpersing) bekend. Deze werden in 2 weken tijd gepleegd, samen met anderen. De slachtoffers, allemaal leeftijdsgenoten van 14 tot 16 jaar oud, werden verbaal bedreigd. Bij de laatste straatroof werd ook daadwerkelijk een mes gebruikt bij de bedreigingen. Ook werd er geweld gebruikt bij een beroving. In alle 5 de gevallen werd de iPhone van het slachtoffer gestolen.

Straatroven

Op 23 mei 2023 werd beroofde de jongen, samen met een ander,  het eerste slachtoffer waarvoor hij nu is veroordeeld: Op de Middeldijk werd de doorgang van het slachtoffer versperd. Het slachtoffer werd gedwongen een iPhone af te geven: “Geef je telefoon, anders sla ik je in elkaar”

Op 26 mei 2023 werd (samen met anderen) een tweede slachtoffer beroofd, ditmaal aan de Catharinapolder. De doorgang van het slachtoffer werd geblokkeerd en zo tot stoppen gedwongen: “Geef me je telefoon, anders sla ik je kapot”. Het slachtoffer moest onder dreiging ook de toegangscode en wachtwoord van de telefoon afgeven.

Op 2 juni 2023  werd opnieuw samen met anderen iemand beroofd, nu aan de Baanvakwei. Een iPhone 11 werd gestolen nadat opnieuw de doorgang werd geblokkeerd en er met geweld werd gedreigd: “Deze jongens komen achter je aan” en “Je moet mij niet boos maken, want anders ga ik je doodslaan” en “Geef mij je telefoon” en “Je moet niets proberen of iemand bellen, anders slaan we je kapot”

Op 2 juni 2023 vond er nog een tweede straatroof plaats door de jongen, samen met anderen, ditmaal weer op de Middeldijk: Het 14-jarige slachtoffer werd op het fietspad klem gereden, het stuur werd vastgepakt en een iPhone 10 werd weggenomen: “Geef je telefoon” en “Laat me niet iets trekken” en “Open je telefoon”. Dit slachtoffer werd op zijn arm geslagen en met gebalde vuist op de kaak geslagen.

Op 5 juni 2023 vond de vijfde straatroof plaats, verder weg van de eerdere locaties, aan het Riederveld. Ook hier werd een iPhone – samen met anderen- afgenomen van een 16-jarig slachtoffer. Het slachtoffer werd klemgereden en gedwongen af te stappen. Het slachtoffer kreeg te horen dat die gestoken en in de sloot gegooid zou worden. Hierbij werd een mes getoond.

Veiligheid

Vanwege de ernst van de feiten hebben 3 rechters, waaronder 1 jeugdrechter, naar de zaak gekeken: “Door zijn handelen heeft de verdachte op de openbare weg telkens een voor de slachtoffers zeer bedreigende situatie gecreëerd. Het spreekt voor zich dat deze gebeurtenissen beangstigend moeten zijn geweest voor de nog jonge slachtoffers en ook impact zullen hebben gehad bij de volgende keren dat ze met de fiets de straat op gingen of de plek passeerden waar het is gebeurd. De verdachte lijkt ten tijde van deze feiten alleen oog te hebben gehad voor zijn eigen voordeel en dat van zijn medeverdachten en zich geen enkele rekenschap te hebben gegeven van de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers. Daarnaast veroorzaken dergelijke feiten een algemeen gevoel van angst in de samenleving. De rechtbank neemt dit de verdachte zeer kwalijk.

De kinderbescherming heeft de situatie van de jongen ook onderzocht en ziet nog risico’s, vooral in de sociale contacten (groep vrienden) waar hij mee omgaat: “hij is onvoldoende in staat hierin zelf de juiste keuzes te maken en afstand te nemen van antisociaal gedrag. Bij het bespreken van de delicten wordt duidelijk dat hij handelt op dat moment en niet lijkt stil te staan bij de gevolgen en impact daarvan op de slachtoffers“. Vanuit de Jeugdbescherming is behandeling van de jongen opgestart. Daar worden positieve ontwikkelingen in gezien.

Straf: Schadevergoeding en voorwaardelijke jeugddetentie

Voor de straatroven is nog een andere (vooralsnog onbekende minderjarige) veroordeeld. Samen met deze persoon moet de jongen een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers (voor het kopen van nieuwe telefoons en accessoires): € 598,90 (materieel) voor de derde beroving,  € 200,00 (materieel, reeds vergoed) en 200 euro immateriële schade voor de 4 beroving, € 519,00 (materieel) en € 500,00 immateriële schade (er werd €5.000 geëist door het slachtoffer) voor de laatste beroving. Voor de eerste 2 berovingen zijn (via de rechter) geen schadevergoedingen geëist. Vermoedelijk is dit buiten de rechtbank om afgehandeld.

De jongen krijgt 60 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 43 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Als hij binnen 2 jaar weer de mist in gaat en wordt veroordeeld, krijgt hij alsnog die 43 dagen jeugddetentie opgelegd. Hij moet zich ook aan een aantal extra voorwaarden houden. De 17 dagen die onvoorwaardelijk zijn opgelegd, zijn dagen die de jongen al eerder heeft vastgezeten toen hij verdachte was van de berovingen.

De voorwaarden: Verplicht behandeling bij de Jeugdbescherming, zolang ze dat noodzakelijk achtten, alsook jeugdreclasseringstoezicht en bezoeken van de jeugdreclassering. De reeds gestarte behandeling worden voortgezet. De jongen moet volgens zijn rooster naar school. Hij mag geen enkel contact hebben met de (eveneens 14-jarige) medeverdachte van de berovingen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »