Barendrecht krijgt gratis glasvezelnetwerk voor inwoners en bedrijven, start volgende week in wijk Meerwede

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft van L2Fiber de toezegging gehad dat er eind januari duidelijkheid komt over de aanleg van glasvezel in Barendrecht. Na de aankondiging een jaar geleden bleef het stil, ook de gemeente wist eind 2020 niet precies of en wanneer er eventueel glasvezel zou worden aangelegd.

Inmiddels heeft het college van B&W in antwoord op vragen over de situatie door Echt voor Barendrecht het volgende te melden: “Op dit moment ligt er een instemmingsaanvraag voor de aanleg in de eerste wijken. Bij deze aanvraag ontbreken nog een aantal gegevens die zijn opgevraagd.L2Fiber komt voor het eind van de maand met “duidelijkheid rond de planning van de aanleg

Kosten

De gemeente zou inkomsten krijgen uit de aanleg van het glasvezelnetwerk. L2Fiber moet de gemeente betalen voor het recht om de ‘straten open te breken’ om de kabels te leggen (in totaal ongeveer 1 miljoen). Deze inkomsten heeft de gemeente afgelopen jaar niet ontvangen. Hoe het college de gemiste inkomsten gaat dekken blijft uit de reactie op deze vraag nog onduidelijk: “De verwerking van deze niet ontvangen inkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening 2020.

Andere aanbieder(s) een optie

Het college benadrukt dat ook andere partijen zich mogen melden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk: “Indien L2Fiber niet overgaat tot uitvoering voor medio mei 2021 zijn wij uiteraard bereid om met andere partijen in gesprek te gaan om onder dezelfde condities te komen tot aanleg. Er zijn overigens geen belemmeringen voor andere marktpartijen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Een formele aanvraag van andere partijen is op dit moment nog niet ontvangen.

Het college zegt nu zelf dat ze de overeenkomst, die tot mei dit jaar loopt te monitoren: “Wij monitoren nadrukkelijk de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Een heroverweging over de samenwerking is tussentijds niet aan de orde, de huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot medio mei dit jaar.

Duidelijkheid

Waarom de status van het project, ondanks de nadrukkelijke monitoring, vorige maand nog onduidelijk was voor de gemeente, blijft eveneens onduidelijk: “Aanleg van dit soort netwerken is een privaat traject. Als college hebben we hierbij een faciliterende rol in het kader van de telecomwet. Wij hebben dan ook geen sturingsmiddelen om aanleg af te dwingen. (…) Wij hebben op diverse momenten contact gehad met L2Fiber rond de planning van de werkzaamheden. Dit heeft echter nog niet tot duidelijkheid geleid.

In de loop van de maand moet deze duidelijkheid dus wel gaan volgen. In kader van de voorbereiding is door L2fiber inmiddels wel onderzoek gedaan naar kabels en leidingen door het maken van proefsleuven, zo meldt het college.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »