Overlast door (geparkeerde) deelscooters moet binnen 24 uur door aanbieder worden opgelost

BARENDRECHT – Het is inmiddels ruim een maand geleden dat de deelscooters van Felyx en GoSharing in Barendrecht werden geïntroduceerd. In de eerste weken regende het klachten over verkeerde geparkeerde scooters en vandalisme aan de voertuigen.

Echt voor Barendrecht (EVB) stelde hierover vragen aan wethouder Luijendijk. Hieruit bleek onder andere dat er tussen de gemeente en deelscooteraanbieders een afspraak is dat overlastmeldingen, bijv. belemmering door een verkeerd geparkeerde scooter, binnen 24 uur moet worden opgelost.

Parkeeroverlast

Echt voor Barendrecht vroeg zich af hoe de gemeente waarborgt dat trottoirs voor mensen met een beperking/handicap nog toegankelijk blijven: “Hoe zorgt het college ervoor, in het kader van een inclusieve samenleving, dat de trottoirs, parken, bushaltes, het station en andere openbare gelegenheden toegankelijk blijven voor deze mensen, op dagelijkse basis?” Wethouder Luijendijk stelt dat de wet het toestaat op bromfietsen op het trottoir te parkeren, mits dat geen belemmering vormt: “Daarmee wordt ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en/of handicap geborgd.

Meldingen die bij de gemeente worden gedaan over “vernielde/beschadigde scooters, scooters die de doorgang belemmeren en meldingen van scooters die op een ongewenste locatie (maar niet belemmerend) staan“worden ook doorgestuurd naar de betreffende bedrijven. Het is geen extra taak van de gemeentelijke BOA’s om dit op te lossen, zo stelt de wethouder.

Gebieden uitsluiten

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de bedrijven over waar de scooters mogen worden geparkeerd: “Hierdoor zijn kwetsbare gebieden zoals parken, winkelcentra en historische straten uitgesloten. Hier mogen de deelscooters niet worden geparkeerd. Deze gebieden worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig uitgebreid in overleg tussen de gemeente en aanbieders.” Gebruikers moeten akkoord gaan met deze regels als ze van een deelscooter gebruik willen maken, het scooterbedrijf stelt dan ook dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het correct parkeren van de scooter.

Melden

Mochten inwoners toch overlast ervaren met een geparkeerde scooter, dan kan hiervan melding worden gemaakt bij Felyx of GoSharing. Luijendijk: “Met de aanbieders is afgesproken dat zij binnen 24 uur meldingen over hinderlijk geparkeerde voertuigen moeten oppakken en de overlast moeten wegnemen.

De wethouder meldt daarnaast dat scooters 1x per 2 dagen worden gecontroleerd, o.a. om de accu te vervangen, maar ook om te controleren of er schade is. Dit moet voorkomen dat defecte/beschadigde voertuigen blijven rondslingeren. Er is overigens geen afspraak over het maximum aantal deelscooter dat in Barendrecht aanwezig mag zijn. De wethouder denkt dat dit zal meevallen, omdat de gemeente Rotterdam hier wel afspraken over heeft gemaakt: “Door de regelgeving in Rotterdam is het niet aantrekkelijk voor de aanbieders om een te groot aantal deelscooters in deze regio aan te bieden.

Afname

In de weken na de introductie verwacht de gemeente een daling te zien in het aantal (overlast)meldingen en dat bewoners zullen wennen aan de aanwezigheid van de deelscooters in het straatbeeld. “Het college is zich bewust van de bijeffecten van de introductie van deelscooters in onze gemeente. De ervaring in andere gemeenten is dat bij de introductie van deelscooters er sprake is van een gewenningsperiode. In deze periode is er sprake van vandalisme, schade en overlast. Na een aantal weken neemt deze overlast af en raken gebruikers en bewoners gewend aan de aanwezigheid van de deelscooters in het straatbeeld. De scooters worden dan ook steeds vaker geparkeerd op locaties waar er geen sprake is van hinder. De gebruikers van de deelscooters moeten hier ook aan wennen. Wij verwachten dan ook dat de overlast de komende weken zal afnemen.

Werkwijze

Wethouder Luijendijk geeft aan dat beide bedrijven een ander soort aanpak hebben in het aanbieden van de deelscooter: “De locatie-indeling waar de scooters achtergelaten kunnen worden verschilt per aanbieder. De opbouw van deze locaties heeft ook een relatie met de werkwijze van de aanbieder. Felyx kiest in haar werkwijze voor het bundelen van de scooters op een beperkt aantal plaatsen. Er is dan een grotere kans dat er een scooter op deze locatie staat, maar de scooters staan ook vaak op enige afstand van de woning of bestemming waardoor er vaak sprake is van voor-en/of natransport.Go Sharing past een andere werkwijze toe. Daarbij is het mogelijk om dicht bij de woning de scooter te parkeren waardoor een deur-tot-deur-reis mogelijk is. Consequentie is wel dat de spreiding van de scooters groter is en er niet altijd een scooter in de buurt beschikbaar is. Beide werkwijzen hebben voor- en nadelen. Juist de combinatie van beide werkwijzen in onze gemeente bieden een goede service voor de gebruikers

Overlast melden

Ervaart u overlast door verkeerd geparkeerde scooters dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende aanbieder:

  • Felyx: 085-2080470, klantenservice@felyx.nl, Twitter: @ridefelyx, Facebook en Instagram
  • Go Sharing: 085-9022901, info@go-sharing.nl, Twitter: @gosharingnl en Facebook

Artikelfoto: Wethouder Luijendijk bij de introductie van de eerste deelscooters in Barendrecht op het gemeentehuisplein in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »