Koninklijke onderscheiding (Lintjesregen)

BARENDRECHT  – Burgemeester Jan van Belzen verraste vandaag (Vrijdag 24 april 2020) 12 Barendrechters en een inwoner van Albrandswaard met een wel heel bijzonder telefoontje: Ze kregen te horen dat ze een Koninklijke Onderscheiding krijgen.

Later dit jaar, als de omstandigheden rondom corona dat weer toestaan, krijgen ze alsnog de onderscheiding opgespeld. Vanwege de coronacrisis ziet de landelijke Lintjesregen er dit jaar heel anders uit.

Foto’s van de uitreiking volgen uiteraard later, maar familie/betrokkenen kunnen nu al een foto van het bekendmakingsmoment opsturen naar BarendrechtNU zodat ze kunnen worden toegevoegd aan dit artikel (stuur de foto hier in).

Gedecoreerden

Van Belzen belde alle dertien personen op om ze persoonlijk te vertellen dat hij ze namens Zijne Majesteit de Koning mag benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. Van de dertien gedecoreerden zijn er twaalf benoemd tot Lid en een tot Ridder. Onder de gedecoreerden zijn zes vrijwilligers van de vrijwillige brandweer .

De volgende personen krijgen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet. Klik op een naam om de toelichting  (onder de tabel) te lezen bij de onderscheiding:

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer P.R. (Paul) van Bakel 40 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer C.H. (Kees) Kamsteeg 53 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De Heer A. (Ad) Koedoot 54 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. (Jan) Mijnders 40 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A.L. (Alexander) van der Wilt 60 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer G.D. (George) Wagner 48 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw G. (Geertrui) de Boom 68 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.M.M. (Sjaak) Brouns 68 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A. (Arie) Droogendijk 77 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. (Jan) van Kleeff 71 jaar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J. (Cobi) Louws 71 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.C.L. (Jacob) Vermaas 69 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer R.J. (Rijk) Clement 67 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zes brandweervrijwilligers

De heer Van Bakel, Kamsteeg, Koedoot, Mijnders, Van der Wilt en Wagner krijgen een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer. Zij zetten al jarenlang de brandweer voorop, staan altijd paraat en zijn bereid om bij nacht en ontij mensen in nood te helpen.

De heer P.R. van Bakel

De heer P.R. van Bakel kwam in 1997 bij de vrijwillige brandweer Barendrecht, hij was toen 18 jaar en stroomde door vanuit de jeugdbrandweer. Hij heeft er inmiddels al 22 jaar als vrijwillige brandweerman op zitten. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren en goed functionerende Hoofdbrandwacht en chauffeur van de post Barendrecht. Hij is zeer betrokken bij het korps en vrijwel altijd beschikbaar. Dat blijkt wel uit het feit dat hij bij incidenten regelmatig onderdeel is van de blusgroep. Bij incidenten treedt hij op als een professionele hulpverlener, waarbij routine, rust en vakmanschap duidelijk de boventoon voeren. Ook is hij al jarenlang actief als jeugdleider bij de Jeugdbrandweer Barendrecht. In die rol stoomt hij de jeugd klaar voor het volwassen korps.

De heer C.H. Kamsteeg

De heer C.H. Kamsteeg woont in Albrandswaard maar is brandweervrijwilliger in Barendrecht. Hij voegde zich in 1993 bij de vrijwillige brandweer, hij was toen 26 jaar oud. Hij is nu al 27 jaar een zeer gemotiveerd en betrokken lid van het korps. Hij is brandweerman in hart en nieren en staat bekend als een ervaren en vakkundig hoofdbrandwacht en chauffeur. Ook de heer Kamsteeg is zeer toegewijd aan het korps en zeer vaak beschikbaar. Daarom maakt hij bij incidenten met grote regelmaat deel uit van de blusgroep. Voordat hij lid werd van het vrijwillige brandweerkorps in Barendrecht, was hij jarenlang actief als brandweervrijwilliger in Numansdorp. Hij is zeer professioneel, vakbekwaam en ervaren. Hij is al jarenlang actief bij de jeugdbrandweer waar hij de jeugd klaarstoomt voor het volwassen brandweerkorps.

De heer Kamsteeg woont in Albrandswaard, maar is brandweervrijwilliger in Barendrecht. Daarom krijgt hij de Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Van Belzen uitgereikt.

De heer A. Koedoot

De heer A. Koedoot werd eveneens in 1993 lid van het vrijwillige brandweerkorps Barendrecht, op 26-jarige leeftijd. Hij heeft er al 27 jaar trouwe dienst bij het vrijwillige brandweerkorps Barendrecht op zitten. Hij is met zijn enorme motivatie, ervaring en grote beschikbaarheid een waardevol lid van het korps. Hij is een vast gezicht in de blusgroep en is al bij talloze uitrukken aanwezig geweest. Als hulpverlener is hij vakkundig, straalt hij rust uit en is hij geroutineerd.

De heer J. Mijnders

De heer J. Mijnders heeft zich in 22 jaar trouwe dienst bewezen als een ervaren en vakkundige hulpverlener. Hij werd op 18-jarige leeftijd lid van het korps. Hij vervult met verve de rol van bevelvoerder, manschap en chauffeur. Bij incidenten maakt hij regelmatig deel uit van de blusgroep, waaruit blijkt dat hij zeer betrokken en vrijwel altijd beschikbaar is. Hij is ook enkele jaren actief geweest als coördinerend bevelvoerder. In deze rol heeft hij sturing gegeven aan de voltallige brandweer Barendrecht. Deze veeleisende vrijwillige functie heeft hij uitstekend vervuld. Ook is hij jarenlang actief geweest als jeugdleider bij de Jeugdbrandweer en was in deze rol een rolmodel voor de jeugdleden. Daarnaast deed hij regelmatig mee aan brandweer-wedstrijden en heeft hij deze ook georganiseerd. De laatste jaren is hij jurylid bij het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité).

De heer A.L. van der Wilt

De heer A.L. van der Wilt is al sinds 1983 lid van het vrijwillige brandweerkorps Barendrecht. Als 23-jarige werd hij brandweerman en inmiddels heeft hij een bewonderenswaardige staat van dienst van maar liefst 36 jaar opgebouwd. Hij wordt omschreven als een uitermate gemotiveerde en betrokken persoon. Binnen het korps vervult hij met passie de rol van hoofdbrandwacht en chauffeur. Dat hij altijd paraat staat voor het korps blijkt wel uit het feit dat hij bij incidenten die het korps bestrijdt, met grote regelmaat deel uitmaakt van de blusgroep. Mede door zijn bijna 40 jaar ervaring is hij bij incidenten een zeer kundig, professioneel en geroutineerd hulpverlener. Hij was ook jarenlang voorzitter van de personeelsvereniging. De tijd die hij hierin heeft gestoken, is van onschatbare waarde voor de teambuilding en binding binnen de brandweer Barendrecht.

De heer G.D. Wagner

De heer G.D. Wagner woont in Barendrecht en is brandweervrijwilliger in de gemeente Rotterdam, bij de blusploeg Keyenburg. Hij kwam begin jaren 90’ op jonge leeftijd bij het korps. Hij is inmiddels al 30 jaar brandweervrijwilliger en heeft zich ontplooid tot een ervaren en goed functionerend coördinerend bevelvoerder. Bij veel uitrukken, oefeningen en evenementen heeft hij zich met veel passie ingezet.

De heer Wagner woont in Barendrecht, maar krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor het brandweerkorps in Rotterdam. Hij krijgt zijn onderscheiding later dan ook in Rotterdam opgespeld.

Mevrouw G. de Boom

Mevrouw G. de Boom zet zich al meer dan 40 jaar vrijwillig in voor de Barendrechtse samenleving. Zij wordt omschreven als een ware bruggenbouwer die waardevolle verbindingen weet te leggen tussen meerdere Barendrechtse verenigingen. Dat Barendrecht al decennialang een geweldig feest heeft op Koninginnedag en tegenwoordig Koningsdag, is voor een belangrijk deel aan haar te danken. Zij is het boegbeeld en de drijvende kracht achter de organisatie van deze feestdag in Barendrecht. Zij is al vanaf het najaar druk met alle voorbereidingen. Dit jaar zou haar 40ste keer zou zijn dat zij Koningsdag zelfstandig organiseert.

Naast haar inzet voor Koningsdag is zij sinds 2014 penningmeester en bestuurslid bij de PCOB, een grote seniorenorganisatie. Zij heeft  de financiële organisatie geprofessionaliseerd en is een voortreffelijke gastvrouw binnen deze organisatie. Ook is zij al meer dan 10 jaar vrijwillig actief voor de Dorpskerkgemeente. Zij heeft allerlei functies en taken. Al meer dan 5 jaar is zij de drijvende kracht achter de Snuffelmarkt, die van wezenlijk belang is voor de financiering van het onderhoud van de Dorpskerk. De werkgroep maakt dankbaar gebruik van haar zakelijke kwaliteiten en grote mensenkennis. Zij heeft zij ervoor gezorgd dat de PCOB een vaste huurder is van het Dorpskerkcomplex. Iets dat voor beide partijen heel positief heeft uitgepakt. Ook heeft zij ervoor gezorgd dat al meer dan 15 jaar alle activiteiten op Koningsdag in en om het Dorpskerkcomplex plaatsvinden. In het complex waar zij woont aan de Oude Haven wonen veel oudere mensen. Zij houdt haar oren en ogen open en weet het zodra iemand zorg nodig heeft. Voor iedereen maakt zij tijd en zij is altijd bereid om te helpen.

De heer. J.M.M. Brouns

De heer. J.M.M. Brouns heeft zich heeft lang voor de gemeente Rotterdam gewerkt. Sinds 2008 als  coördinator grootschalige evenementen, waaronder de “Grand Départ” van de Tour de France in Rotterdam in 2010. Hier heeft hij zich, ook in zijn vrije tijd enorm voor ingezet met als resultaat dat Rotterdam in 2010 van 1 t/m 4 juli in het teken stond van de start van de Tour de France.

Van 1991 tot en maart 2019 heeft hij zich ingezet voor de plaatselijke badmintonvereniging The Flying Shuttle. Zo was hij voorzitter van de jeugdcommissie, secretaris en verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Als voorzitter van de jeugdcommissie heeft hij onder de slogan ‘Spelend leren spelen” gezorgd voor een flinke aanwas van nieuwe leden. Ook heeft hij een geheel nieuwe administratie opgezet. Hij was een betrokken bestuurslid met hart voor de vereniging. Sinds 2014 neemt hij daarnaast de secretariële taken en communicatie voor de Stichting Kantine Lagewei, de sportkantine waar onder andere The Flying Shuttle gebruik van maakt.

Sinds 2015 is hij lid van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit fonds ondersteunt initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in dit geval in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam verbeteren door een deel van de winst terug te geven. Als commissielid beoordeelt hij aanvragen. Meneer Brouns denkt soms zelfs al vooraf mee, door met de aanvragers te overleggen over de mogelijkheden van het fonds en hen te adviseren op welke wijze de aanvraag het beste kan worden ingediend.

In de periode van 2004 tot 2015 heeft hij daarnaast een schoolwebsite gemaakt voor de A.J. Schreuderschool voor speciaal onderwijs en deze site geheel belangeloos onderhouden. Sinds april 2018 is hij actief voor de commissie halverhuur van de Tennisvereniging Barendrecht (TVB). Hij staat in de periode van september tot april vrijwel iedere dag klaar om verzoeken voor een tennisbaan te beantwoorden. Voor de Stichting VAC (Voorlichting en Advies Commissie Barendrecht) heeft hij diverse overleggen gevoerd met de gemeente en de woningcorporatie. Deze stichting bestaat uit deskundige, goed geschoolde vrijwilligers die zich bezighouden met het kritische bekijken van ontwerptekeningen. Ook heeft hij samen met de overige leden woningen beoordeeld en projecten bezocht. van woningen, openbare gebouwen en de woonomgeving.

De heer A. Droogendijk

De heer A. Droogendijk is sinds 2012 algemeen bestuurslid van de Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen (België). Ook houdt hij zich bezig met diverse uitvoerende werkzaamheden. Hij staat bekend als een man met een vriendelijk karakter en iemand die weet hoe hij een fijne, hartelijke en broederlijke sfeer kan creëren. Mede dankzij zijn inzet worden mensen in Gent bereikt die aan de rand van de samenleving zijn komen te staan. Sinds 1977 is hij bij de Christelijk Gereformeerde “Eben-Haëzerkerk” Barendrecht actief. Zo was hij voorzitter van de jeugdvereniging ’Sola Scriptura’, lid van commissie voor de verkoopdagen van de kerk en diaken. Nu is hij nog actief als ouderling en beheert de ledenadministratie voor de kerk. Hij staat binnen de kerk bekend als een zeer betrokken persoon.

Van 1984 tot 1998  was hij bestuurslid van de SGP-kiesvereniging ‘Gideon’ in Barendrecht en van 1998 tot 2005 voorzitter. In de laatste periode dat hij zich inzette voor de kiesvereniging, van 2005 tot 2008, deed hij dit weer als bestuurslid. Hij wordt omschreven als een kundig bestuurder en een inlevende en betrokken persoonlijkheid. Van 1983 tot 1995 zat hij in het bestuur van de Rehobothschool. Hij was ook coördinator van het onderhoud van de school. Hij was betrokken bij het vertalen van het schoolbeleid en de identiteit van de school naar de praktijk en het bewaken hiervan. Binnen het bestuur was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein. Van 1976 tot 1984 zat hij in het bestuur van het Groene Kruis. Ook is hij een jaar bestuurslid geweest van de VGZ in IJsselmonde.

De heer J. van Kleeff

De heer J. van Kleeff heeft op 25 juni 2005 zijn dochter verloren, toen zij op 31-jarige leeftijd door haar partner  om het leven werd gebracht. Zijn twee kleinkinderen waren toen 8 maanden en 2,5 jaar oud. Sinds die verschrikkelijke dag kreeg hij samen met zijn echtgenote de zorg en voogdijschap over zijn kleinkinderen. Een situatie waar zij tegen wil en dank en ongevraagd in terecht zijn gekomen, maar een taak die zij met alle liefde en zorg op zich hebben genomen. Meneer Van Kleeff zet zich in voor de belangen van de nabestaanden van geweldsslachtoffers. Hij heeft zijn ervaringen in deze trieste omstandigheden omgezet in een bijdrage voor de lotgenoten. Niet alleen is dat een zeer krachtige wijze om met de situatie om te gaan, het getuigt ook van bijzondere naastenliefde om te willen voorkomen dat anderen eenzelfde ervaring hebben. Als ervaringsdeskundige heeft hij zich volledig ingezet voor lotgenoten. Hij heeft gesprekken geïnitieerd met organisaties als Slachtofferhulp, ministeries en overheidsinstellingen zoals het Openbaar Ministerie.

Het bestuur van VOVK (Vereniging Ouders van een Vermoord Kind) heeft onder leiding van meneer Van Kleeff bij het 20-jarig bestaan de redactie van het kwartaalblad Cocon geïnspireerd tot het samenstellen van het gedenkboek “Een schaduw levenslang’. Hij was initiatiefnemer en trekker van een eerste samenwerkingsverband tussen de 3 nabestaanden-organisaties. Daarna was hij de motor achter de nieuw opgerichte FNG (Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers). Hij heeft de fusie met veel respect voor verschillende opvattingen en emoties geleid en liet iedereen in zijn waarde. Ook bij de Leden van de Staten Generaal is zijn inzet en betrokkenheid niet onopgemerkt gebleven. Daar wordt hij getypeerd als een zeer betrokken pleitbezorger van het verbeteren van de positie van de nabestaanden van geweldslachtoffers en is hij  een van hun belangrijkste gesprekspartners. Hij heeft op indringende wijze – gemotiveerd door zijn eigen ervaringen en die van lotgenoten – via gesprekken met de Kamerleden, op jaarlijkse ontmoetingen op slachtofferdagen, via de media en in directe communicatie, knelpunten aangedragen waarmee de politiek aan de slag kon.

Hij heeft zich met verve en overtuigingskracht ingezet voor de totstandkoming van de Muur tegen Geweld, genaamd “Het Onbevattelijke” in de gemeente de Wolden. Deze muur is een prachtig monument waar nabestaanden de naam en foto van hun vermoorde kind kunnen plaatsen. Op deze locatie worden regelmatig herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd.

Mevrouw J. Louws

Mevrouw J. Louws maakt zich al jaren nuttig voor de samenleving. Zo is zij sinds 2005 actief voor de Protestantse Gemeente Barendrecht, eerst als penningmeester tot 2013 en vanaf 2017 als voorzitter. Er voor anderen zijn, zit in haar bloed. Zij is daarin bescheiden en een stille harde werker. Ook was zij langere tijd actief voor het verpleeghuis Antonius Rotterdam-IJsselmonde. Zij gaf ondersteuning aan de uitvoerig van de kerkdiensten en deelde brood en wijn uit tijdens de eucharistie.

Van 1982 tot 1997 was zij diaken voor de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde. Zij werd hier gezien als een grote inspiratiebron.

Bij de Wereldwinkel in Barendrecht is zij sinds 2014 actief als boekhouder. Haar deskundigheid, inzet en betrokkenheid worden hier zeer gewaardeerd. Sinds 2013 is zij vrijwilliger bij de vakantieweken voor Rotterdamse huisvrouwen, waar zij zeer graag gezien wordt omdat zij voor iedereen aandacht en een luisterend oor heeft. Bij Stichting Present is zij sinds 2009 vaste vrijwilliger. Al snel bleek zij met haar tomeloze energie, grote betrokkenheid en brede netwerk een heel waardevolle aanwinst. Dat het door de inzet via Present mogelijk is om daadwerkelijk een verschil te maken voor iemand, spreekt haar erg aan. Geen woorden maar daden. Zij wordt erom geprezen dat zij haar tijd, talenten en kunde blijft delen, ook na haar pensioen en op deze wijze een waardevolle en gewaardeerde inzet blijft leveren aan de gemeenschap. Hiernaast zet zij zich ook nog in voor de eetgroep De Ontmoeting waar ze gastvrouw is en is zij een tijd schuldhulpmaatje geweest. Voor de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex waar ze woont was zij actief als bestuurder/penningmeester. Zij was hierin altijd zeer accuraat en betrokken bij het wel en wee van de bewoners.

De heer J.C.L. Vermaas

De heer J.C.L. Vermaas is sinds 1971 betrokken bij de postduivenvereniging (PV) te Barendrecht. Ook in de tijd dat hij een drukke baan had die veel van hem vergde, ging hij altijd naar ‘de duiven’. Dit gaf hem veel energie. Hij toont een grote inzet voor de club, zo heeft hij ervoor gezorgd dat er een nieuw clubgebouw kwam en dat deze vervolgens ook nog eens werd uitgebreid. Ook heeft hij een fusie tussen twee verenigingen, Getrouwe Duif en Ons Genoegen, tot stand gebracht. Door zijn organisatievermogen en kracht om mensen te verbinden is deze fusie zonder problemen verlopen.

De afgelopen vijf jaar heeft hij naast de voorzitterstaak ook het penningmeesterschap weer op zich genomen. Hij is elke maandag aanwezig voor de clubavond, op dinsdagavond voor het inkorven van de verre vluchten, op donderdag- en vrijdagavond bij het inkorven en op zaterdag bij het klokkenlichten. Mochten de vluchten dan uitgesteld worden, dan is hij ook op zondag aanwezig. Hij pakt buiten het voorzitterschap en de penningmeestertaken ook nog vele andere taken op, zoals: bardiensten, meegaan met de inkopen, zaterdag aanwezig bij de meldpost. Ook organiseert hij feestavonden en tentoonstellingen.

De heer R.J. Clement

De heer R.J. Clement was als vijftienjarige medeoprichter en bestuurslid van een speeltuinvereniging. Dat is best bijzonder. Hij is een zeer actief bestuurslid van Buurt en Speeltuin Vereniging ‘Zalmplaat’ in Rotterdam-Hoogvliet. Zo organiseerde hij veel activiteiten als Sinterklaasfeesten, speurtochten en kampeerfeestjes. Ook werd hij penningmeester.

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. Al die tijd is hij onafgebroken in de weer voor de speeltuinvereniging. Met de realisatie van een nieuw buurthuis, de Prijzen Bingo en de Klaverjasclub. En hij is nog steeds penningmeester. Het kenmerkt zijn enorme betrokkenheid bij de gemeenschap in Hoogvliet. Omdat zijn vrijwillige werkzaamheden zich al die tijd in Rotterdam hebben afgespeeld is de onderscheiding ook daar aangevraagd en zal deze ook door de gemeente Rotterdam worden uitgereikt. Burgemeester Van Belzen had de eer om, als burgemeester van zijn woonplaats, meneer Clement telefonisch te informeren over zijn Koninklijke Onderscheiding.

De heer Clement is inwoner van Barendrecht, maar krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding  voor zijn vrijwilligerswerk in Rotterdam. Daarom krijgt hij de onderscheiding later ook in Rotterdam opgespeld.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »