Baggerwerkzaamheden, Oratoriumhof, Barendrecht

BARENDRECHT – Vanaf half januari tot ca. half februari voert firma GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit in Barendrecht. De werkzaamheden vinden plaats in diverse gemeentelijke watergangen. In verband met het werkgebied binnen heel Barendrecht is het niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. In verband met de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen tot in maart 2020.

Niet alle sloten en watergangen binnen Barendrecht zijn in beheer en onderhoud van de gemeente, ook het waterschap voert in de winterperiode baggerwerk uit, het is dus mogelijk dat u op meerdere plaatsen (ook andere aannemers) binnen Barendrecht aan het werk ziet.

Bagger

Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per 6 tot 10 jaar plaats en zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap. Waar mogelijk wordt het slib uit de singel gedeponeerd naast de watergang om voldoende uit te drogen. De ingedroogde bagger wordt gebruikt voor de groenstrook. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bomen, beplanting, te steile taluds of een hondenuitlaatplaats. En heel soms is de bagger te vuil. In dat geval wordt het afgevoerd.

Vissen

In veel van onze watergangen zitten vissen, hier wordt rekening mee gehouden bij de werkzaamheden. Waar beschermde soorten aanwezig zijn of de ontsnappingsmogelijkheden voor de vis slecht is, worden de sloten eerst afgevist. In alle andere gevallen is de werkwijze zo, dat de aanwezige vissen de mogelijkheid krijgen om te ontsnappen. Zo beperken we de schade aan de visstand.

Neem voor vragen contact op met de gemeente Barendrecht via telefoonnummer 14 0180.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »