Gemeente geeft bedrijf 10 jaar lang het alleenrecht om reclame te tonen op digitale informatieborden langs rondweg

BARENDRECHT – De gemeente heeft afgelopen maand één bedrijf voor 10 jaar het alleenrecht gegeven om de 3 digitale informatieborden in Barendrecht te gaan gebruiken voor het verspreiden van reclame. Het gaat om de digitale informatieborden langs de Kilweg (2x) en Dierensteinweg (1x).

Het reclamebedrijf moet zelf eerst investeren in nieuwe borden van maximaal 4 meter hoog en 3,5m² groot. Voor alle verkochte reclames ontvangt de gemeente een, niet nader gespecificeerd, percentage. De gemeente gaat dus mee verdienen aan de reclame en ontvangt ook een vast bedrag per bord per jaar.

Reclame

De reclames op de borden mogen maximaal 70% van de tijd zichtbaar zijn, de andere 30% wordt gebruikt door berichten van de gemeente zelf, zoals aankondigingen van wegwerkzaamheden en evenementen. De afdeling communicatie van de gemeente Barendrecht kan via internet vanaf iedere locatie ter wereld de teksten op de borden aanpassen.

De gemeente heeft eisen gesteld aan de reclames die mogen worden getoond en houdt het ‘veto-recht’ om reclames te kunnen weigeren of laten verwijderen, dit ter beoordeling van de gemeente en burgemeester: “Geen onwelvoeglijke afbeeldingen of de tekst of de voorstelling die in strijd zou zijn met de goede zeden of de openbare orde“. Reclame voor alcohol is bijvoorbeeld ook niet toegestaan. In zijn algemeenheid mag de verkeersveiligheid niet in gevaar komen. Volledige bewegende beelden zijn niet toegestaan, animaties weer wel.

Rampen

In het geval van een (grote) ramp mag de gemeente het scherm volledig overnemen: “In geval van een ramp of calamiteit in of in de omgeving van Barendrecht kan de gemeente Barendrecht tijdelijk de ruimte van het gehele digitale informatiebord overnemen. Dat doet zij vanuit iedere gewenste werkplek of tablet.” Hoewel er in de aanbesteding veel eisen staan m.b.t. de verkeersveiligheid en veiligheidseisen van het materiaal van de schermen, wordt er niet gesproken over digitale veiligheidseisen.

Inkomsten

Het bedrijf ‘Bereik BV’ is geselecteerd op basis van een aanbesteding, hierin woog voor de selectie zwaar mee (voor 40%) hoeveel het bedrijf aan reclame-inkomsten afdraagt aan de gemeente Barendrecht. De gemeente en het bedrijf kunnen in de toekomst overeenkomen om meer borden te gaan plaatsen (langs rondwegen) in Barendrecht. Deze investering is dan wel voor rekening van het reclamebedrijf. De gemeente stelt daar tegenover dat het de komende 10 jaar geen enkel ander bedrijf toestemming zal geven om soortgelijke activiteiten uit te voeren in Barendrecht.

Financiële details zijn niet openbaar gemaakt door de beide partijen en vallen onder de geheimhouding binnen de aanbesteding.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »