Havenhoofd horeca terras en woningen

BARENDRECHT – Afgelopen zomer heeft de gemeente Barendrecht onderzoek gedaan naar de ‘geluidsbeleving van de horeca aan het Havenhoofd’. Dit gebeurde naar aanleiding van een eerder besluit waarbij terrassen in andere delen van Barendrecht langer geopend mochten blijven (Middenbaan, Doormanplein en Smitshoek).

Het Havenhoofd werd toentertijd, op advies van de burgemeester, uitgesloten van de pilot met ruimere terrastijden. De locatie was er nog niet klaar voor en er werd nog gewerkt aan het verhelpen van (andere) overlastmeldingen. De gemeente heeft daarom extra onderzoek gedaan om de mogelijkheden hiervan nu alsnog in kaart te brengen.

Draagvlak

Burgemeester van Belzen over het onderzoek naar de terrassen op het Havenhoofd: “Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat onder de 90 tot 95% van de bewonersgroep er draagvlak is voor uitbreiding van de terrastijden in horecagebied Havenhoofd met een uur (tot 00:00 uur) op vrijdag en zaterdag in de maanden mei tot en met september.” Uitbreiding op donderdagavond blijkt voor ruim de helft een optie.

Deze conclusie is het resultaat van een steekproef uit de 111 adressen die als ‘direct omwonenden’ van het Havenhoofd zijn aangewezen. Er werden 20 interviews (gesprekken) afgenomen: “De steekproef uit 111 adressen is gebaseerd op een evenredige vertegenwoordiging uit koop- en huurappartementen, hoog- en laagbouw. Iedereen had de kans geselecteerd te worden voor deelname.

Plan van aanpak

De onderzoeksresultaten worden begin 2019 besproken in de Commissie Samenleving. Na deze bespreking wil het college van B&W graag (opnieuw) in gesprek met omwonenden en horeca-exploitanten om een plan van aanpak op te stellen.

Aanbevelingen

Om een eventuele langere openstelling van de terrassen mogelijk te maken worden er ook aanbevelingen gedaan aan de gemeente. Deze komen voort uit gesprekken met omwonenden en een enquête onder de ondernemers. Zo zou er een platform ‘Havenhoofd’ kunnen worden opgericht, waarin gemeente, bewoners, ondernemers en handhavers samen participeren, onder leiding van een neutrale partij. Het verlagen van de huidige maximum van 95 decibel aan geluid tijdens evenementen wordt ook aanbevolen.

Naast de gemeente zijn er ook aanbevelingen aan de ondernemers, o.a.: Bezoekers (pro)actief informeren over de gehorigheid van het Havenhoofd, zoals gasten die ‘s avonds laat vertrekken. Ook kunnen omwonenden beter worden geinformeerd over eventuele festiviteiten (met geluidsoverlast), zouden ze graag een direct telefoonnummer willen (per horecagelegenheid) waarop klachten rechtstreeks kunnen worden gemeld (buiten DCMR om).

Als derde partij worden bewoners verzocht mee te (blijven) werken aan oplossing(en) voor het parkeerprobleem, door bijvoorbeeld de overdekte parkeerplaatsen (langer) bereikbaar te houden voor horecabezoekers. Ook wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de horecaondernemer(s) zelf als overlast wordt ervaren.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »