Gasverdeelstation vand e NAM in de Zuidpolder thv de Ziedewijdsedijk

BARENDRECHT – Engie, Hydreco en Shell willen gaan onderzoeken of aardwarmte (oftewel geothermie) kan worden gewonnen in de gemeente Barendrecht en omgeving. Door de genoemde drie partijen is een aanvraag voor een opsporingsvergunning geothermie gedaan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gebruik van geothermie zien Engie, Hydreco en Shell als een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Zij willen de potentie van de winning van aardwarmte daarom onderzoeken.

Volgens een ingediende plattegrond met de gewenste onderzoeksgebieden zijn in Barendrecht twee locaties interessant voor de bedrijven: De gasinstallatie langs de Kilweg (afrit A29) en het gasverdeelstation in de Zuidpolder thv de Ziedewijdsebaan.

Onderzoek en samenwerking

Met een opsporingsvergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen het gebied de aanwezigheid van aardwarmte te onderzoeken. Het onderzoek brengt in kaart hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden en of er risico’s aan gebonden zijn. Dit is een allereerste (wettelijk verplichte) stap. Het aangevraagde gebied door Engie en Shell bestrijkt Barendrecht en omgeving. Hydreco heeft een gebied aangevraagd binnen Rotterdam-Zuid wat voor een klein gedeelte Barendrecht raakt. De gebieden waarvoor een vergunning is aangevraagd overlappen elkaar. Het Ministerie van EZK heeft daarom aan de drie partijen gevraagd gezamenlijk tot een nieuw voorstel te komen, alvorens het traject voor het afgeven van de opsporingsvergunning op te starten.

De gemeente Barendrecht is in gesprek met de partijen en wil daarbij de lokale aandachtspunten en belangen nadrukkelijk onder de aandacht brengen: “Als gemeente denken wij daarbij aan thema’s als duurzame warmte voor onze inwoners en onze samenwerkingsgemeenten, veiligheid bij opsporing en winning, locatiekeuze voor het systeem , mogelijke voordelen die ten gunste kunnen komen aan onze gemeente en omgevingsmanagement” De gemeente werkt hiervoor samen met de gemeentes Albrandswaard en Ridderkerk.

Wethouder Tanja de Jonge: “We vragen het ministerie om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Wij zijn als college voorstander van onderzoek naar alternatieve energiebronnen, maar dat doen we wel in overleg met onze inwoners. Dat vragen we ook van het ministerie. Als de vergunning wordt verleend, willen we meedenken over wat in het onderzoek moeten worden opgenomen, zoals wat de duurzame warmte voor onze inwoners kan opleveren, de veiligheid, de locatiekeuze en de manier waarop onze inwoners en wij als gemeente bij het proces betrokken kunnen worden.

Wat is geothermie

Geothermie is lokale warmte uit de (onder)grond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en nadat de warmte eruit is gehaald weer teruggepompt. Er wordt dus geen materiaal weggehaald uit de ondergrond.

Nationale doelstelling

Nederland heeft zich gecommitteerd aan een beperking van de CO2 uitstoot tot bijna 0 in 2050. De belangrijkste consequentie hiervan is het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas. Dit betekent dat de warmtevoorziening op een andere manier moet worden vormgegeven. De ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen i s hiervoor essentieel. Aardwarmte, of g eothermie, kan daarbij een voorname rol spelen. De gewonnen warmte uit geothermie kan geleverd worden aan toekomstige warmtenetten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »