Netbeheerder Stedin

BARENDRECHT – Afgelopen week heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt dat 27 wijken in Nederland subsidie krijgen voor een grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk. In totaal is er €120 miljoen beschikbaar voor de projecten, waardoor er per wijk zo’n €4 miljoen subsidie beschikbaar is.

De gemeente Barendrecht heeft in juni van dit jaar een subsidieaanvraag ingediend voor de wijk Buitenoord. Sinds november vorig jaar wordt onderzocht of deze wijk kan worden ‘losgekoppeld van het aardgasnet’.

Geen subsidie

Afgelopen week maakte de minister bekend dat de wijk Buitenoord niet is geselecteerd om mee te doen in het gesubsidieerde project. De gemeente en wethouder hebben vlak voor deze bekendmaking alle betrokken bewoners van de wijk Buitenoord al uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst, om ze te informeren over hoe het project nu verder gaat. Ook zal tijdens deze bijeenkomst op 15 oktober worden toegelicht waarom de subsidieaanvraag van de gemeente is afgewezen. Wethouder de Jonge: “Ook zullen wij hen informeren over de volgende stappen van het overlegproces van deze koploperswijk

In totaal zijn er 75 aanvragen ingediend bij het ministerie, waarvan er uiteindelijk 27 een miljoenensubsidie ontvangen om één wijk aardgasvrij te maken. De eerstvolgende nieuwe ronde voor subsidieaanvraag is naar verwachting voor 2020 (uitvraag medio 2019).

Selectie

Minister Ollongren over het selectieproces binnen de 75 aanvragen: “Alle ingediende aanvragen zijn in de eerste plaats beoordeeld op de kwaliteit van het plan, onder meer met de volgende criteria: spoedige realisatie, bestuurlijke steun in de gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere stakeholders, de technische en financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage, ook in relatie tot het aantal gebouwen. Vervolgens is een nadere selectie gemaakt gericht op een zo goed en zo breed mogelijk leereffect.

Gasnet vervangen

De gemeente heeft inwoners van de wijk Buitenoord laten weten dat de gasleidingen voor 2030 vervangen moeten worden door netbeheerder Stedin i.v.m. veiligheid, tenzij de bewoners overgaan op alternatieven. (Dit gaat overigens ook op voor diverse omliggende wijken zoals het centrum, Binnenland en de Oranjewijk. In Carnisselande zijn daarentegen al 800 woningen los van het gasnet.)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »