Leedeweg Ziedewijdsedijk rotonde naast Zuidpolder

BARENDRECHT – De gemeente gaat het fietspad vanaf de Ziedewijdsedijk, langs de rand van de Zuidpolder, verlengen tot aan het Leedepad (kaart). Op deze locatie stopt het fietspad momenteel halverwege en moeten fietsers en wandelaars over de parallelweg. Een frequent bezoeker van de Zuidpolder verzocht de gemeente om een extra oversteekplaats te maken over de Leedeweg thv de rotonde aan de Ziedewijdsebaan (foto), maar daar wordt (vooralsnog) geen gehoor aan gegeven.

De gemeenteraad nam gisteren (Dinsdag 10 juli 2018) wel een motie aan om het probleem van het ‘te korte’ fietspad op te lossen. Hierin wordt het college verzocht onderzoek te doen en een voorstel te maken om het ontbrekende stuk fiets-/wandelpad op de Ziedewijdsedijk te realiseren, zodat er een doorgaande verbinding ontstaat met de fiets- en wandelpaden in de Zuidpolder en met het Leedepad (ventweg). Ook moeten de kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Geen extra oversteekplaats

Op de dag dat de motie werd aangenomen ontving de gemeenteraad een brief van iemand die regelmatig de Zuidpolder bezoekt en zich zorgen maakt over de situatie: “Helaas valt het mij op dat sinds de opening van het park er olifantenpaadjes ontstaan in de taluds van de Ziedewijdsebaan en de Leedeweg. Feitelijk een gevaarlijke en ongewenste situatie. Oorzaak van deze olifantenpaadjes is het ontbreken van een voetpad langs de Ziedewijdsebaan richting de Zuidpolder; de wijken Buitenoord en Oranjewijk hebben geen gedegen ontsluiting naar de Zuidpolder! Jammer. Mijns inziens zou dat veel beter kunnen en moeten. Zeker in het licht van veiligheid en toegankelijkheid. In de huidige situatie is een aan te leggen voetpad een simpele ingreep. Er is reeds ruimte overgelaten bij de Ziedewijdsebaan ter hoogte van het fietstunneltje” (zie artikelfoto)

Het college zal met het gisteren (Dinsdag 10 juli 2018) aangenomen voorstel geen extra oversteekplaats maken bij de rotonde op de Leedeweg. Wel hopen de indieners van de motie (alle coalitiepartijen) dat het verlengen van het fietspad ook zal bijdragen aan het bieden van een veiligere toegang tot de Zuidpolder.

Leedeweg

Op de Leedeweg, ter hoogte van De Kleine Duiker, ervaren omwonenden ook het probleem van een ontbrekende oversteekplaats vanuit de wijk (Ter Leede) naar de Zuidpolder. Het sluipweggetje door de bosjes wordt al jaren zoveel gebruikt dat er zelfs borden zijn geplaatst om wandelaars te waarschuwen voor de gevaarlijke oversteek. De borden werden afgelopen maand op ludieke wijze een kwartslag gedraaid en bewerkt zodat ze een waarschuwing voor automobilisten tonen, in plaats van voor de voetgangers:


Op de locatie van het rode lijntje moet het fietspad worden doorgetrokken tussen het Leedepad en de Ziedewijdsedijk:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »