Eind 2018: Start van groot onderhoud aan Voordijk, snelfietsroute over de dijk

BARENDRECHT – De gemeente gaat tussen 2018 en 2020 aan de slag met ‘groot onderhoud’ aan de gehele Voordijk. Eind 2018 wordt er gestart met het stuk tussen de Dorpsstraat en Sweelincklaan, zo heeft het college van B&W bekend gemaakt.

Vanwege de slechte staat van het asfalt op de Voordijk zal er op kortere termijn wel een inspectie plaatsvinden om grote gaten en scheuren in het wegdek alvast te repareren.

Fietsen over de Voordijk

De Voordijk is onderdeel van snelfietsroute ‘F15’: een ‘fietsvriendelijk’ fietspad tussen Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Op de routes wordt o.a. gewerkt aan (bredere) geasfalteerde fietspaden, verkeerslichten die zijn afgesteld in het voordeel van fietsers en verlichting.

De gehele Voordijk moet in 2020 een snelfietsroute zijn.

Wat is een Snelfietsroute?

Snelfietsroutes zijn regionale fietsverbindingen over langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die met name woon-, werk- en onderwijslocaties met elkaar verbinden. Bij een snelfietsroute wordt gestreefd naar optimaal comfort en veiligheid, waarbij de fietser zoveel mogelijk ongehinderd kan doorrijden. Dit wordt bereikt door bestaande fietsverbindingen te optimaliseren en waar nodig ontbrekende schakels in te vullen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »