Wachtlijsten wijkteams Barendrecht: "Gemeente kan niet voldoende waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen"

BARENDRECHT – De Rekenkamer Barendrecht heeft onderzoek gedaan naar de wijkteams in Barendrecht. Het rapport met de conclusies is vandaag (Woensdag 10 januari 2018) gepubliceerd. De rekenkamer is van mening dat de gemeente problemen niet snel genoeg oplost of überhaupt erkend als zijnde een probleem. De gemeente geeft aan dat ze de genoemde knelpunten en aanbevelingen (zullen gaan) overnemen.

Rekenkamer Barendrecht: “De wijkteams in Barendrecht hebben wachtlijsten. Hierdoor kan de gemeente niet voldoende waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld jeugdhulp, schuldhulpverlening of ondersteuning van thuiswonende ouderen. Wijkteams moeten inwoners soms doorverwijzen naar specialistische hulp, maar ook voor die hulp bestaan wachtlijsten, met name voor jeugdhulp.

Wijkteams

De gemeente Barendrecht is in 2015 gestart met vier wijkteams. De teams bieden ondersteuning aan inwoners bij uiteenlopende problemen, zoals gedrags- en opvoedingsproblemen van jeugdigen, ouderenproblematiek, overbelasting van mantelzorgers, relatieproblemen en schuldenproblematiek. “In de praktijk blijken cliënten echter vaak langer hulp nodig te hebben van het wijkteam. De rekenkamer concludeert dat wijkteams hierdoor minder tijd hebben om nieuwe cliënten te helpen en dat mede hierdoor wachtlijsten zijn ontstaan. De verwachting van de gemeente dat cliënten zich na enkele maanden weer zelf kunnen redden of met hulp van het eigen sociaal netwerk, is veelal niet uitgekomen.“, aldus de Rekenkamer.

Knelpunten

De rekenkamer concludeert: “dat veel knelpunten in het functioneren van wijkteams al sinds 2015 bestaan, maar door de gemeente nog niet adequaat zijn aangepakt. Volgens de rekenkamer moet de gemeente signalen uit de praktijk van wijkteammedewerkers eerder en beter oppakken.” Een concreet voorbeeld hiervan: Op de locatie aan het Middeldijkerplein zijn te weinig (beschikbare) spreekruimtes. Ook de internetverbinding zou niet stabiel zijn waardoor tijdsverlies ontstaat met langere wachttijden tot gevolg. Ook contacten leggen met organisaties uit de buurt gebeurt nauwelijks omdat medewerkers veel tijd kwijt zijn aan administratief werk.

“Waardevolle verbeterpunten, maar bevat ook onjuistheden”

Wethouder Johan van Wolfswinkel van de gemeente Barendrecht: “Het rapport geeft ons goede en waardevolle handvatten voor de toekomst en voor het verbeteren van de ondersteuning aan onze inwoners. De kwaliteit van zorg aan onze inwoners is niet in het geding. In geval van dreigende crisissituaties biedt het wijkteam meteen hulp, er zijn momenteel geen schrijnende situaties bekend in Barendrecht waar geen hulp geboden wordt.

De Rekenkamer is van mening dat de gemeente nog onvoldoende kan waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen: “Het college vindt ook dat inwoners soms te lang moeten wachten en heeft daar maatregelen op doorgevoerd; Sinds 1 januari is de werkwijze aangepast waardoor cliënten sneller ondersteuning krijgen. Daarnaast is ook in de gespecialiseerde jeugdhulp een verbeterde werkwijze ingevoerd die bijdraagt aan het verkorten van de wachttijd“, aldus wethouder Van Wolfswinkel.

Aanbevelingen rekenkamer

De gemeente wil dat cliënten zich na enkele maanden ondersteuning door het wijkteam weer zelf redden, eventueel met hulp van het eigen sociaal netwerk. De rekenkamer beveelt de gemeente aan om te bezien of de verwachtingen van zelfredzaamheid en het eigen sociaal netwerk van cliënten wel realistisch zijn. De rekenkamer beveelt ook aan om tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te trekken om de wachtlijsten weg te werken.

Het college neemt niet alle aanbevelingen van de rekenkamer over: “Zo wil het college nog geen extra medewerkers aantrekken om de wachtlijsten weg te werken“, aldus de Rekenkamer.


Opmerking: Bovenstaand artikel is samengesteld uit de persberichten van zowel de Rekenkamer Barendrecht als de Gemeente Barendrecht en het rapport zelf. Het volledige rapport (‘Een taak voor de boeg. Onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams.’) is te raadplegen via de website van de Rekenkamer. De gemeente zal haar reactie naar verwachting op de gemeente website publiceren. In het rapport kan de volledige reactie van het College van B&W worden teruggelezen vanaf bladzijde 21.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »