Politieauto

BARENDRECHT – Een 14-jarige jongen is door de rechter veroordeeld tot 88 dagen jeugddetentie voor (onder andere) het stelen van meerdere fietsen in Barendrecht en Rotterdam Zuid. De fietsen werden, samen met mededader(s), in Barendrecht weggenomen bij de middelbare scholen aan de Dierensteinweg.

Van de 88 dagen zijn er 30 voorwaardelijk, er is een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Daarnaast moet er voor zo’n €1.700 (in totaal) aan schadevergoeding worden betaald aan de slachtoffers, waaronder meerdere inwoners van Barendrecht. De fietsen werden in oktober – november 2017 gestolen.

Geen respect voor andermans eigendommen

In Rotterdam werd er door de 14-jarige ook geweld tegen personen gebruikt bij het stelen van de fietsen en werd er geweld gebruikt toen de jongen werd gesnapt bij het stelen van snoep in een supermarkt.

De rechter in de uitspraak: “De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere fietsendiefstallen en een winkeldiefstal. Dit zijn ernstige feiten die voor schade en overlast hebben gezorgd. Daarnaast heeft de verdachte door zijn gedrag laten zien dat hij geen respect heeft voor andermans eigendommen. In twee gevallen, de fietsendiefstal op 14 september 2017 en de winkeldiefstal op 2 november 2017, heeft de verdachte tevens geweld gebruikt. De rechtbank rekent de verdachte dit zwaar aan. De ervaring leert dat de slachtoffers van dergelijke feiten lichamelijke en psychische gevolgen kunnen ondervinden van hetgeen hen is overkomen. Dit blijkt ook onder meer uit de schriftelijke slachtofferverklaring. De verdachte heeft geen oog gehad voor de slachtoffers en inbreuk gemaakt op hun lichamelijke integriteit en de rechtsorde. De in de samenleving levende gevoelens van angst en onveiligheid zijn door het handelen van de verdachte versterkt.

Thuissituatie

De veroordeelde minderjarige, die ADHD bleek te hebben, is door een psycholoog onderzocht: “Het (is) van belang dat de verdachte meer in contact leert te staan met zijn gevoelens en dient er aandacht te zijn voor zijn zelfbepalende gedrag op school. Ook is begeleiding in de thuissituatie geïndiceerd. Het primaire doel hierbij dient te zijn het herstellen van de gezagspositie van moeder en het verbeteren van de communicatie tussen haar en de verdachte.“, aldus de rechter. Ook jeugdreclassering is bij de zaak betrokken: “De verdachte is goed bereikbaar voor de jeugdreclassering, maar vindt het moeilijk om gemaakte afspraken na te komen. Het komt nog altijd voor dat de moeder niet weet waar hij is.

Opmerking: De veroordeling werd eind maart 2018 al uitgesproken, maar de uitspraak zelf werd vandaag (Maandag 16 juli 2018) pas gepubliceerd.

« | »