Delen

- Advertentie (?) -

Voornemen verkoop bouwrijpe grond

12-10-2023

Voornemen verkoop bouwrijpe grond

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen een overeenkomst te sluiten met de eigenaren van de woning gelegen aan ‘t Weerom 5 te Barendrecht. Het betreft de aankoop van een bestaande garage aan het Weerom 5e en gelijktijdige verkoop van bouwrijpe grond gelegen aan het Weerom direct naast de woning van Weerom 5. De bouwrijpe grond wordt geleverd voor de bouw van een nieuwe garage.
Het voornemen tot de verkoop van de gemeentegrond wordt in het kader van het ‘Didam-arrest’ gepubliceerd. Zo kunnen partijen die eventueel geïnteresseerd zijn hier kennis van nemen.

Motivering
De gemeente Barendrecht ziet de eigenaren van Weerom 5 als enige gegadigden voor de koop van de bouwrijpe grond aan het Weerom 5.
De gemeente heeft de garage aan het Weerom 5e nodig voor de herinrichting van openbaar gebied. De huidige eigenaren zijn slechts bereid hun garage te verkopen onder de voorwaarde dat zij van de gemeente een strook bouwrijpe grond kunnen kopen en geleverd krijgen, gelegen direct naast hun woning aan het Weerom 5 ten behoeve van de bouw van een nieuwe, vervangende garage. Met de verkoop van de gemeentegrond aan het Weerom en de aankoop van de garage aan het Weerom 5E kan de herinrichting van het Onderlangs conform de vastgestelde Ruimtelijke Kansenverkenning (15 december 2015) voor het centrum van Barendrecht voor dit deel door de gemeente worden uitgevoerd.
Louter en alleen met de eigenaren van Weerom 5 kan deze grondruil/verkoop over en weer plaatsvinden. De gemeente ziet de eigenaren van Weerom 5/5e dan ook als enige serieuze gegadigden voor de aankoop van bouwgrond aan het Weerom voor de bouw van een vervangende garage.

Vervaltermijn
Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop omdat u van mening bent ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop hiervan, dan dient u dit kenbaar te maken door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dit betekent dat indien een serieuze gegadigde binnen deze termijn géén kort geding is gestart, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop.
De gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de thans gestelde termijnen uiterlijke termijnen zijn en dat een nadere verlenging van deze termijnen niet aan de orde is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoornemen verkoop bouwrijpe grond
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op12-10-2023
  • Start12-10-2023
  • Straatnaambouwrijpe gron
  • Postcode

- Advertentie (?) -