Delen

- Advertentie (?) -

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

09-10-2023

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.

Bij team verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.

MONDELINGE AANVRAAG

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij team verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Barendrecht,
maandag 9 oktober 2023

De burgemeester van Barendrecht,
drs. R.E.
Schneider

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op09-10-2023
  • Start09-10-2023
  • Straatnaamder Stat
  • Postcode

- Advertentie (?) -