Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht

29-09-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001964, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn 5 september 2023 . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001964 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van een dakopbouw De ontvangstdatum van de zaak:29 juni 2023 De globale locatie:Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 oktober 2023.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-001964, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op29-09-2023
  • Start29-09-2023
  • StraatnaamMeulenstraat 16
  • Postcode2992KM

- Advertentie (?) -