Delen

- Advertentie (?) -

Wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

24-08-2023

Wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a hebben vastgesteld en ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 90 woningen, als onderdeel van de totale ontwikkeling van Lagewei- Vrouwenpolder, mogelijk.
Het wijzigings- en uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 1’ uit het bestemmingsplan ‘Lagewei- Vrouwenpolder’ (moederplan), vastgesteld op 31 januari 2012.

Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan ligt vanaf 25 augustus tot en met 6 oktober 2023 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via: http://www.barendrecht.nl/ter-inzage Het ontwerpuitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-VI01). Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten
De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 6 oktober 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het uitwerkingsplan met ingang van 7 oktober 2023 in werking. Barendrecht, 24 augustus 2023

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingWijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-08-2023
  • Start24-08-2023
  • StraatnaamLagewei
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -