Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Tunnelpad te Barendrecht

27-10-2022

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, tunnelpad te Barendrecht - 2022-000816, het realiseren van een verharding voor een weg en parkeerplaats en het plaatsen van een container

De gemeente heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-000816 voor het realiseren van een verharding voor een weg en parkeerplaats en het plaatsen van een container op locatie tunnelpad te Barendrecht. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

• bouwen van een nieuw bouwwerk
• aanleggen en/of veranderen van een nieuwe (vaar-)weg
• opslaan van roerende zaken

Inzien
Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de besluitdatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Procedure
U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 oktober 2022 en bedraagt 6 weken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.barendrecht.nl/bezwaar-maken.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, tunnelpad te Barendrecht - 2022-000816, het realiseren van een verharding voor een weg en parkeerplaats en het plaatsen van een container
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op27-10-2022
  • Start27-10-2022
  • StraatnaamTunnelpad
  • Postcode

- Advertentie (?) -