Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving vaststelling geluidsbelastingkaart 2022

14-07-2022

Kennisgeving vaststelling geluidsbelastingkaart 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht maken bekend dat ze op 5 juli 2022 de geluidsbelastingkaart 2022 hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 van de Wet milieubeheer.
Dit is de vierde keer dat de geluidsbelastingkaart is vastgesteld.
Het doel van de geluidsbelastingkaart is het in beeld brengen van het aantal woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, zoals scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en stand- en ligplaatsen, met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB Lden (gemiddeld geluidsniveau over het etmaal) of 50 dB Lnight (gemiddeld geluidsniveau voor de nacht) vanwege wegverkeer, railverkeer, industrie en scheepvaart. Hierin is de geluidssituatie (peiljaar 2021) te zien van de geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer, industrie en scheepvaart.

U kunt de geluidsbelastingkaart bekijken
Op onze website: www.barendrecht.nl\geluidsbelastingkaart (www.barendrecht.nl > Leven in Barendrecht > Wegen, water en natuur > Geluidsbelastingkaart). Of op afspraak om de stukken fysiek in te zien op het gemeentehuis (Binnenhof 1) vanaf vrijdag 15 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022. Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen aan adviesmilieu@bar-organisatie.nl

Reageren op de geluidsbelastingkaart
Tegen de vaststelling van de geluidsbelastingkaart is geen bezwaar of beroep mogelijk. Voor vragen en/of informatie kunt u een mail sturen naar adviesmilieu@bar-organisatie.nl

Vervolg - herzien van het actieplan geluid
De geluidsbelastingkaart is de basis voor de beleidsontwikkeling voor omgevingslawaai, namelijk het actieplan geluid. Deze moet voor 18 juli 2024 worden vastgesteld door het college onder het regime van de Omgevingswet waaronder het actieplan geluid een verplicht programma is. In het actieplan geluid komt het geluidbeleid voor de periode van 2024-2029 waarin voorgenomen maatregelen staan om het woon- en leefklimaat te verbeteren.
Het ontwerp van dit plan zal worden gepubliceerd, waarbij belanghebbenden zienswijzen daarover naar voren kunnen brengen.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -