Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: Kennisgeving termijnverlenging op locatie Voordijk 394

14-07-2022

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000010, Voordijk 394

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (4 juli 2022). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-000010 De omschrijving van de zaak:het uitbreiden van de woning De ontvangstdatum van de zaak:12 mei 2022 De globale locatie:Voordijk 394 De ingerichte naam van het zaaktype:rx-aanvrbs-wabo

Activiteiten

• bouwen van een bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 augustus 2022.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2022-000010, Voordijk 394
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op14-07-2022
  • Start14-07-2022
  • StraatnaamVoordijk 394
  • Postcode

- Advertentie (?) -