Delen

- Advertentie (?) -
Werken bij Hoppenbrouwers Techniek

Noordersingel 26a, plaatsen stalen poortdeur en hek

17-03-2022

Omgevingsvergunning B220312520 aangevraagd, Noordersingel 26a

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Noordersingel 26 a 2993 TA Barendrecht (B220312520), voor het plaatsen van een stalen spijlen poortdeur inclusief een stalen dubbelmats hek (10-03-2022); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning B220312520 aangevraagd, Noordersingel 26a
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op17-03-2022
  • Start17-03-2022
  • StraatnaamNoordersingel 26
  • Postcode2993TA

Werken bij Hoppenbrouwers Techniek
- Advertentie (?) -