Delen

- Advertentie (?) -
Werken bij Hoppenbrouwers Techniek

Brahmsstraat 79, plaatsen dakkapel op voordakvlak

10-03-2022

Omgevingsvergunning B220312508 aangevraagd, Brahmsstraat 79

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Brahmsstraat 79 2992 EC Barendrecht (B220312508), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (06-03-2022); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning B220312508 aangevraagd, Brahmsstraat 79
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op10-03-2022
  • Start10-03-2022
  • StraatnaamBrahmsstraat 79
  • Postcode2992EC

- Advertentie (?) -