Delen

- Advertentie (?) -

Pesetastraat 76, vestigen haartransplantatiekliniek

03-03-2022

Omgevingsvergunning B220312469 aangevraagd, Pesetastraat 76

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Pesetastraat 76 2991 XT Barendrecht (B220312469), voor het vestigen van een haartransplantatiekliniek (21-02-2022); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning B220312469 aangevraagd, Pesetastraat 76
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op03-03-2022
  • Start03-03-2022
  • StraatnaamPesetastraat 76
  • Postcode2991XT

Werken bij Hoppenbrouwers Techniek
- Advertentie (?) -