Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning blaashal Zuider Carnisseweg 101 (2e fase), Barendrecht

27-01-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning blaashal Zuider Carnisseweg 101 (2e fase), Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een blaashal gedurende 3 maanden per jaar en bijbehorende gastank en opslagcontainers aan de Zuider Carnisseweg 101 te Barendrecht. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd (2e fase).

Inzien
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 29 januari t/m 4 maart 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180 of een afspraak maken via https://www.barendrecht.nl/bouwplannen-en-bouwtekeningen-bekijken. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op www.barendrecht.nl/ter-inzage

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbesluit reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 4 maart 2021. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, t.a.v. P. van der Graaf, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180.  

Barendrecht, 18 januari 2021

College van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning blaashal Zuider Carnisseweg 101 (2e fase), Barendrecht
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op28-01-2021
  • Start27-01-2021
  • StraatnaamCarnisseweg 101
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -