Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning B200310479, Zuider Carnisseweg 101

20-01-2021

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning B200310479, Zuider Carnisseweg 101

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:   Zuider Carnisseweg 101 2993 AZ Barendrecht (B200310479), voor het plaatsen van 2 opslag-containers, een gastank en voor 3 maanden per jaar een blaashal (uitgebreide procedure 2e fase)   De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 29-01-2021 tot en met 11-03-2021 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.   Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingZuider Carnisseweg 101, plaatsen opslagcontainers
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op21-01-2021
  • Start20-01-2021
  • StraatnaamCarnisseweg 101
  • Postcode2993AZ

- Advertentie (?) -