Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B200310527 verlenging beslistermijn Voordijk 522 a, b, c (09-12-2020)

16-12-2020

Omgevingsvergunning B200310527 verlenging beslistermijn Voordijk 522 a, b, c (09-12-2020)

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voordijk 522 a, b en c 2993 BE Barendrecht (B200310527), voor het transformeren van een garagebedrijf naar drie woningen (verz. 09-12-2020). De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25-01-2021.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoordijk 522 a, b en c, transformeren garagebedrijf naar drie woningen
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op17-12-2020
  • Start16-12-2020
  • StraatnaamVoordijk 522
  • Postcode2993BE

- Advertentie (?) -