Delen

- Advertentie (?) -

Noldijk 89, afwijken van het bestemmingsplan voor clubgebouw Watersportvereniging 't Waaltje

31-07-2020

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Noldijk 89  2991 VH Barendrecht (B200310386), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een clubgebouw voor watersportvereniging 't Waaltje (fase 1) (uitgebreide procedure 1e fase) Burgemeester en wethouders van  maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te weigeren: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 31-07-2020 tot en met 10-09-2020 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning aangevraagd - Noldijk 89, afwijken van het bestemmingsplan voor clubgebouw Watersportvereniging 't Waaltje
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-08-2020
  • Start31-07-2020
  • StraatnaamNoldijk 89
  • Postcode2991VH

- Advertentie (?) -